Oborové dělení

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - OBOROVÉ DĚLENÍ

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

Případné problémy s VPN koncentrátorem a jeho nastavením hlaste panu Šimkovi (http://simek.jcu.cz/vpn/).
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.


U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

MULTIOBOROVÉ ZDROJE

ACADEMIC INFO: EDUCATIONAL SUBJECT DIRECTORY

Dostupnost: FREE

Sbírka shromažďuje informace ze všech vědních oborů a je primárně určena pro vzdělávání studentů VŠ a odborníků. Cílem projektu je seskupit co nejvíce výzkumných online přístupných materiálů z muzeí, archivů a knihoven z celého světa.

ACADEMIC SEARCH COMPLETE [EBSCO]

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU 

Multioborová databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

CAB EBOOKS

Dostupnost: AK -JU

CAB eBooks je kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Více informací zde.

CABI eRefWorks

Dostupnost: AK -JU

13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií a slovníků) zaměřených na přírodní vědy. Více informací o produktu

COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE

Dostupnost: FREE

Archiv elektronických dokumentů z oblasti: psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.

ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE

Dostupnost: FREE

Bibliografická databáze zachycující českou národní produkci s retrospektivou od roku 1980 pro knihy, od roku 1990 pro noviny a periodika, od roku 1989 pro disertace a autoreferáty.

DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Dostupnost: FREE

Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů dostupných na principu "Open Access".

EBSCOhost

Dostupnost: AK - JU

EBSCOhost – Rozhraní umožňující přístup k databázím, které dodává společnost EBSCO.

Návody a pomůcky.

EBSCO Discovery Service

Dostupnost: AK - JU

Multivyhledávač napříč elektronickými zdroji knihovny, uživatelům garantuje snadný a efektivní přístup k informačním zdrojům z jediného vyhledávacího rozhraní. EBSCO Discovery Service AK JU obsahuje: obsah vybraných předplácených elektronických databází a informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které AK JU nepředplácí. Dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází.

EBSCO eBooks

Dostupnost: AK - JU

EBSCO eBooks je kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů. Knihy je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout pro čtení offline. Pro stahování knih offline (např. na čtečky) si musí každý uživatel nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions, která je zdarma ke stažení, a být registrován na webu EBSCA (My EBSCOHost). Všechny čtečky, které podporují Adobe Digital Editions, jsou kompatibilní s EBSCO eBooks. Uživatelé si při stahování elektronické knihy mohou určit délku výpůjčky (1 až 7 dní), po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již otevřít. Vypůjčit si lze maximálně 15 knih současně.


Český návod na práci s eBooks EBSCO | Anglický návod na práci s eBooks EBSCO.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS]

Dostupnost: AK - JU

Essential Science Indicators (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science.

Instruktážní videa o ESI.

EZB: ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ

Dostupnost: AK - JU - BC

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB) nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Detailní informace o práci s databází.

INCITES [WOS]

elib

Dostupnost: AK - JU

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních.

Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem nebo využít Váš osobní účet u Web of Science, pokud takový máte. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor.

Instruktážní videa o InCites.

JIB: JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA

Dostupnost: FREE

Jednotná informační brána byla k 31.12.2018 ukončena.

Provoz Jednotné informační brány byl ke konci roku 2018 ukončen. Funkce JIB nahrazuje Centrální portál knihoven na adrese https://www.knihovny.cz. Doména www.jib.cz je proto přesměrována na www.knihovny.cz. Na adrese http://info.jib.cz byl ponechán původní obsah Info portálu JIB.

Portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení. Více info.

JOURNAL CITATION REPORTS [WOS]

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.

Návod na přihlášení. Videonávod na vyhledávání impaktfaktoru.

JSTOR (JOURNAL STORAGE)

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)

JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:

  • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.

Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

OXFORD JOURNALS

elib

Dostupnost: AK - JU

Přístup k vybraným kolekcím elektronických časopisů nakladatelství Oxford University Press v plnotextové podobě. Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

PLOS JOURNALS

Dostupnost: FREE

Multioborová databáze elektronických časopisů na principu "Open Access". Více informaci zde.

PROQUEST CENTRAL

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU - BC

Multioborová kolekce ProQuest Central nabízí více než 20 000 odborných zdrojů z oblasti obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění, z toho 15 000 s plnými texty.

SCIENCE DIRECT

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.

SCOPUS [ELSEVIER]

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.

SPRINGER LINK JOURNALS

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová fulltextová a bibliografická databáze článků z vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer. Obsahuje převážně informace z oblasti přírodních věd, medicíny, životního prostředí, počítačové vědy, ekonomie a strojírenství. Licenční podmínky se nemusí vztahovat na všechny databáze a tituly v databázi uvedené.

ULRICH'S PERIODICAL DIRECTORY

Dostupnost: AK - BC

Databáze poskytuje podrobné bibliografické informace o periodikách, ročenkách a dalších titulech z celého světa. Obsahuje také kontakty na jednotlivé vydavatele a přímé odkazy na abstrakta.

WEB OF SCIENCE

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru). [ Welcome Kit | Nahrané tréninky | Termíny webinářů s trenérem | Ke stažení ]

WILEY ONLINE LIBRARY

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies