Nákup publikací

 • Akademická knihovna JU zajišťuje akvizici knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů (databází) na Jihočeské univerzitě.
 • Knihovní fond je doplňován v souladu s profilem univerzity.
 • Cílem doplňování fondu je zajistit dostupnost dostatečného množství titulů z tematického profilu univerzity.
 • Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity (fakulty, katedry, ústavy).

Chcete-li pořídit nové knihy, časopisy či databáze využijte některý z níže uvedených postupů.

Informace pro zaměstnance Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR

Nákup z finančních prostředků pracoviště

 • K číslovaným objednávkám z jednotlivých fakult JU / ústavů AV prosím přikládejte seznam knih na formuláři Žádanka na nákup knih.

Tipy na nákup

Nákup z finančních prostředků AK JU

 • Právo předkládat požadavky na nákup literatury mají pracoviště JU i individuální uživatelé AK z řad zaměstnanců fakult a studenti.
 • Máte-li tip na nákup knihy (periodika nebo jiných dokumentů včetně elektronických verzí), které ve fondu AK JU chybí, nebo je jich nedostatečné množství, použijte online formuláře na webu knihovny.
 • Tento formulář slouží jako primární nástroj pro doporučování nákupu dokumentů pro AK JU.
 • Než svůj požadavek vyplníte, ověřte si v Katalogu JU, zda vámi požadovaná kniha již ve fondu AK JU není nebo zda vámi požadovaný titul není dostupný ve formě e-knihy.
 • Kniha musí profilově odpovídat struktuře fondů knihovny, měla by tedy mít vztah k oboru či oborům vyučovaným na JU.
 • Nákup bude uskutečněn po posouzení návrhu akviziční komisí.

Formulář

Pomocí následujícího formuláře můžete doporučit knihovně, jakou knihu by bylo vhodné dokoupit.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem zpracování požadavku po dobu jeho zpracování.

Zde vložte údaje o požadované publikaci.

captcha

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů spojených s nákupem knih, časopisů či databází se můžete obrátit kontaktní e-maily pro jednotlivé komodity.

Akvizice knih: akvizice@lib.jcu.cz

Akvizice periodik: sarauerova@lib.jcu.cz

Akvizice EIZ (CzechELib): vorlova@lib.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies