Naše služby

Akademická knihovna JU poskytuje různé typy služeb svým uživatelům dle Knihovního řádu na základě platné čipové karty zaměstnance nebo studenta JU. Zaměstnancům AV ČR a zájemcům z řad veřejnosti vystaví kartu knihovna.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies