Knihovní dokumenty

Výroční zprávy AK

Statistika knihoven JU

Akademická knihovna

Akademická knihovna

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Přírůstek fondu za rok

6 218

7 344

(+ 469 e-knih)

6 711

(+ 2 e-knihy)

3 766

(+ 57 e-knihy)

4 319

 (+ 1 e-kniha)

3 234

 (+ 28 e-kniha)

3 513

 (+ 26
e-kniha)

Knihovní fond celkem

358 025

364 936

(+ 624 e-knih)

371 027

(+ 434 e-knih)

370 014

(+ 491 e-knih)

370 799

(+ 492 e-knih)

373 086

(+ 520 e-knih)

372 925

 (+ 546
e-kniha)

Počet odebíraných titulů periodik

439

430

423
(+ 25 e-periodik)

416
(+ 23 e-periodik)

414
(+ 21 e-periodik)

405
(+ 20 e-periodik)

393
(+ 14
e-periodik)

Počet absenčních výpůjček (vč. prodloužení)

158 933

143 404

130 040

159 658

118 190

97 889

92 420

Počet uživatelů

12 753

12 512

12 144

12 048

12 156

11 887

12 073

Počet studijních míst

568

568

568

568

568

568

568

Počet svazků ve volném výběru

198 458 (AK + BC AVČR)

182 882 (AK)

186 453

196 541

193 486

196 163

192 407

Knihovna BC AVČR

Knihovna BC AVČR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Přírůstek fondu za rok

10 390

4 361

321

829

1 413

460

57

Knihovní fond celkem

60 553

64 703

64 970

65 450

66 816

67 246

67 303

Rakouská knihovna

Rakouská knihovna

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Přírůstek fondu za rok

103

126

100

84

112

70

80

Knihovní fond celkem

7 291

7 416

7 516

7 600

7 695

7 765

7 845

Knihovna J. P. Ondoka (TF JU)

Knihovna J. P. Ondoka (TF JU)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Přírůstek fondu za rok

1084

782

860

657

1899

 651

443

Knihovní fond celkem

51341

50703

51063

48521

51271

51 541

 51 442

Počet odebíraných titulů periodik

112

112

112

110

112

56

54

Počet absenčních výpůjček (včetně prodloužení)

32 415

29 920

27 923

17 344

14 717

16 860

18 029

Počet studijních míst

24

30

30

24

24

24

24

Počet svazků ve volném výběru

29 383

31 844

29 702

29 859

31 305

31 442

31 631

Dřívější statistická data:
2014 2015 2016
Přírůstek fondu za rok 11.178/9.366* 11.037/9448* 9.615/8.501*
Knihovní fond celkem 451.536/404.035* 460.503/410.079* 459.541/409.535*
Počet odebíraných titulů periodik 764/652* 703/591* 728/616*
Počet absenčních výpůjček (vč.prodloužení) 257.756/216.367* 238.746/200.332* 217.500/180.253*
Počet uživatelů 13.701 12.292 12.710
Počet studijních míst 592/568* 592/568* 592/568*
Počet svazků ve volném výběru 217.518/188.641* 222.346/193.238* 226.084/194.538*

(* = AK

Vyřazené dokumenty

  • Nabídkové seznamy již nejsou k dispozici.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies