Knihovní dokumenty

Výroční zprávy AK

Statistika knihoven JU

Akademická knihovna

Akademická knihovna

2017

2018

2019

2020

2021

Přírůstek fondu za rok

6218

7344

(+ 469 e-knih)

6711

(+ 2 e-knihy)

3766

(+ 57 e-knihy)

4319

 (+ 1 e-kniha)

Knihovní fond celkem

358025

364936

(+ 624 e-knih)

371027

(+ 434 e-knih)

370014

(+ 491 e-knih)

370799

(+ 492 e-knih)

Počet odebíraných titulů periodik

439

430

423
(+ 25 e-periodik)

416
(+ 23 e-periodik)

414
(+ 21 e-periodik)

Počet absenčních výpůjček (vč. prodloužení)

158933

143404

130040

159658

118190

Počet uživatelů

12753

12512

12144

12048

12156

Počet studijních míst

568

568

568

568

568

Počet svazků ve volném výběru

198458 (AK + BC AVČR)

182882 (AK)

186453

196541

193486

Knihovna BC AVČR

Knihovna BC AVČR

2017

2018

2019

2020

2021

Přírůstek fondu za rok

10390

4361

321

829

1413

Knihovní fond celkem

60553

64703

64970

65450

66816

Počet svazků ve volném výběru

-

21990

22176

22086

22082

Rakouská knihovna

Rakouská knihovna

2017

2018

2019

2020

2021

Přírůstek fondu za rok

103

126

100

84

112

Knihovní fond celkem

7291

7416

7516

7600

7695

Knihovna J. P. Ondoka (TF JU)

Knihovna J. P. Ondoka (TF JU)

2017

2018

2019

2020

2021

Přírůstek fondu za rok

1084

782

860

657

1899

Knihovní fond celkem

51341

50703

51063

48521

51271

Počet odebíraných titulů periodik

112

112

112

110

112

Počet absenčních výpůjček (včetně prodloužení)

32415

29920

27923

17344

14717

Počet studijních míst

24

30

30

24

24

Počet svazků ve volném výběru

29383

31844

29702

29859

31305

Dřívější statistická data:
2014 2015 2016
Přírůstek fondu za rok 11.178/9.366* 11.037/9448* 9.615/8.501*
Knihovní fond celkem 451.536/404.035* 460.503/410.079* 459.541/409.535*
Počet odebíraných titulů periodik 764/652* 703/591* 728/616*
Počet absenčních výpůjček (vč.prodloužení) 257.756/216.367* 238.746/200.332* 217.500/180.253*
Počet uživatelů 13.701 12.292 12.710
Počet studijních míst 592/568* 592/568* 592/568*
Počet svazků ve volném výběru 217.518/188.641* 222.346/193.238* 226.084/194.538*

(* = AK

Vyřazené dokumenty

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.