Skip to main content

EZB: ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ

VSTUP DO EZB

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB) nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies