Rešerše

Proces vyhledávání informací o určité dané problematice a zároveň bibliografický seznam dostupné literatury k danému tématu.

Zdroje vyhledáme na základě věcných a formálních hledisek, zadaných uživatelem, a to primárně v elektronických informačních zdrojích Akademické knihovny, v katalogu jiných knihoven v České republice a dalších volně dostupných zdrojích.

 

Postup při rešerši:

  1. Volba správných klíčových slov z oboru – v češtině a angličtině, případně dalších jazycích
  2. Správná formulace rešeršního dotazu za použití různých rešeršních nástrojů
  3. Výběr nejvhodnějších informačních zdrojů
  4. Samotné vyhledávání
  5. Výběr relevantních výsledků

 

Rešerše zpracováváme bezplatně pro akademické pracovníky Jihočeské univerzity na základě vyplněného formuláře.

Studentům univerzity poskytujeme metodické poradenství s rešeršním postupem, případně nabízíme účast na školení o práci s informačními zdroji.


Objednávání rešerše - pouze pro akademické pracovníky univerzity

Druhy dokumentů (označte kliknutím)
Jazyk dokumentů (označte kliknutím)
captcha

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies