Dočasné přístupy

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK    [Akademická knihovna]    BC [Biologické centrum AV ČR]    JU [Jihočeská univerzita]    TF [Teologická fakulta]

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

Případné problémy s VPN koncentrátorem a jeho nastavením hlaste panu Šimkovi (http://simek.jcu.cz/vpn/). Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.


U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

NĚKTERÉ DATABÁZE MOHOU VYŽADOVAT DODATEČNOU REGISTRACI.WDA – WILEY DIGITAL ARCHIVES

Dostupnost: AK-JU do 9. 6. 2023

Archivy obsahují zdroje z:

British Association for the Advancement of Science (BAAS)

New York Academy of Sciences (NYAS)

Royal Anthropological Institute (RAI)

Royal College of Physicians (RCP)

Royal Geographical Society (RGS with IBG)

Kompletní brožura v angličtině ke stažení.

ELSEVIER EBOOKS COLLECTIONS

Dostupnost: AK - JU do 31. 12. 2023

Díky členství v konsorciu CzechELib získala JU na rok 2023 zdarma doplňkový přístup k Elsevier eBooks Collections. Kolekce eknih je dostupná ze všech počítačů v síti JU, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes VPN nebo Shibboleth v databázi ScienceDirect.


Seznam titulů:
Biomedical Engineering 2022
Biomedical Science and Medicine 2022
Chemistry 2022
Chemical Engineering 2022
Engineering 2022
Energy 2022
Earth and Planetary Sciences 2022
Environmental Science 2022
Immunology and Microbiology 2022
Mathematics and Computing 2022
Materials Science 2022
Neuroscience and Psychology 2022
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science 2022
Social Sciences 2022

Seznam všech dostupných e-knih (XLSX)

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies