Knihovny a studovny

Budova Akademické knihovny JU:

Studovna DAAD

DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Německá akademická výměnná služba) je organizace zabývající se podporou vědeckých pracovníků v rámci spolupráce českých a německých vysokých škol.

Studovnu DAAD najdete v 1. patře Akademické knihovny. Fond je dostupný pouze k prezenčnímu studiu v knihovně a je průběžně doplňován.

Zahrnuté obory: germanistika, literární vědy, dějiny, umění a kultura, univerzitní výzkum a beletrie.

Pokud chcete získat přehled, které tituly jsou ve studovně DAAD k dispozici, použijte on-line katalog AK a do vyhledávacího pole v základním vyhledávání zadejte "DAAD".

Rakouská knihovna - Österreich Bibliothek
Adresa: Akademická knihovna JU      
  Rakouská knihovna      
  Branišovská 31b 
  České Budějovice, 370 05  [mapa]
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 38 903 6600 (6601)
O Rakouské knihovně

Rakouská knihovna v Českých Budějovicích funguje od roku 1993, v době otevření byla ve správě Ústřední knihovny Pedagogické fakulty JU. Po přestěhování fakultních knihoven JU do společné knihovny sídlí od ledna 2010 v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rakouskou knihovnu najdete v 2. patře Akademické knihovny.
Rakouské knihovny zprostředkovávají veřejnosti rakouskou literaturu a informace o Rakousku. Rakouská knihovna v Českých Budějovicích je jednou z osmi Rakouských knihoven v České republice. Další jsou v Brně, Liberci, Olomouci, Opavě, Plzni, Znojmě a Ústí nad Labem. Rakouské knihovny zřizuje a podporuje rakouské Ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti po dohodě s příslušnou institucí české strany.

Skladba fondu

Fond Rakouské knihovny je zaměřen na austriaka, tedy knihy rakouských autorů a literatury o těchto autorech, knihy se zaměřením na Rakousko, jeho dějiny, kulturu, současnost a odborné publikace rakouských autorů z oblasti dějin literatury, psychologie, filozofie, přírodních věd atd. Součástí fondu jsou také periodika. Fond je průběžně doplňován.

Půjčování knih

Rakouská knihovna se nachází ve 2. poschodí Akademické knihovny JU na vyčleněných regálech. Beletrie je řazena abecedně podle jmen autorů, sekundární literatura je zařazena za jednotlivými autory. Odborná literatura je seřazena podle oborů, příslušné obory jsou na regálech označeny. Půjčování knih se řídí Knihovním řádem Akademické knihovny JU. Čtenářem může být na základě platného průkazu zaměstnance či studenta zaměstnanec JU, student JU, ale i zájemci z řad veřejnosti, těmto zájemcům vydá čtenářský průkaz Akademická knihovna JU.

Vyhledávání knih:

Pokud chcete získat přehled o titulech, které jsou v Rakouské knihovně k dispozici, použijte on-line katalog AK a do vyhledávacího pole v základním vyhledávání zadejte "Österreich-Bibliothek".

Odkazy

Instituce:

Rakouské knihovny v ČR:

Rakouská knihovna - Österreich-Bibliothek (Deutsch version)
Adresse: Branišovská 31b 
  České Budějovice, 370 05  [Karte]
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telephon: +420 38 903 6600 (6601)
Büchersuche:

ONLINE KATALOG (Publikationen aus der Österreich-Bibliothek sind bei den einzelnen Büchern in der Anmerkung gekennzeichnet mit "Österreich-Bibliothek")

Über die Bibliothek

Die Österreich-Bibliothek wurde in Budweis am 27.3.1993 feierlich eröffnet, zur Zeit der Eröffnung wurde sie von der Zentralbibliothek der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität verwaltet. Nach dem Umzug der Fakultätsbibliotheken der Südböhmischen Universität in die gemeinsame Bibliothek hat die Österreich-Bibliothek seit Januar 2010 ihren Sitz in der Akademischen Bibliothek der Südböhmischen Universität. Zum 31.12.2012 umfasste die Österreich-Bibliothek 6761 Bände. Die Österreich-Bibliotheken vermitteln der Öffentlichkeit österreichische Literatur und Informationen über Österreich. Die Österreich-Bibliothek in Budweis ist eine von sieben Österreich-Bibliotheken in der Tschechischen Republik. Weitere befinden sich in Brünn, Liberec, Olmütz, Opava, Pilsen und in Znojmo. Die Österreich-Bibliotheken werden begründet und unterstützt von dem österreichischen Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten im Einvernehmen mit der entsprechenden Institution der tschechischen Seite.
Zusammenstellung des Bestands Der Bestand der Österreich-Bibliotheken ist auf Austriaca orientiert, also Bücher österreichischer Autoren und Literatur über diese Autoren, Bücher mit Schwerpunkt Österreich, seine Geschichte, Kultur, Gegenwart und Fachpublikationen österreichischer Autoren aus den Bereichen Kunstgeschichte, Psychologie, Philosophie, Naturwissenschaften usw.. Teil des Bestands sind auch Periodika. Der Bestand wird ständig ergänzt.

Ausleihe

Die Österreich-Bibliothek befindet sich im 2. Stock der Akademischen Bibliothek der Südböhmischen Universität auf separaten Regalen. Die Belletristik ist alphabetisch geordnet, die Sekundärliteratur steht im Anschluss an die einzelnen Autoren. Die Fachliteratur ist nach Teilgebieten geordnet, diese sind auf den Regalen gekennzeichnet. Das Ausleihen der Bücher richtet sich nach der Bibliotheksordnung der Akademischen Bibliothek der Südböhmischen Universität. Leser kann auf der Basis eines gültigen Ausweises jeder Angestellte und Studierende der Südböhmischen Universität sein, aber auch Interessenten aus den Reihen der Öffentlichkeit. Diesen Interessenten wird ein Benutzerausweis der Akademischen Bibliothek der Südböhmischen Universität ausgestellt.

Links:

Institutionen:

Österreich-Bibliotheken in der Tschechischen Republik:

Švýcarská knihovna - Schweizer Bibliothek

Švýcarskou knihovnu získala AK JU darem od Švýcarského velvyslanectví. Najdete ji v 2. patře Akademické knihovny. Fond je průběžně doplňován. Půjčování se řídí Knihovním řádem AK JU.

Zahrnuté obory: dějiny, literární dějiny, beletrie a reálie Švýcarska.

Vyhledávání knih:

Pokud chcete získat přehled o titulech, které jsou ve Švýcarské knihovně k dispozici, použijte on-line katalog AK a do vyhledávacího pole v základním vyhledávání zadejte "Schweizer Bibliothek".

Americká knihovna – Library of America

Americkou knihovnu získala AK JU darem od Amerického velvyslanectví. Najdete ji v 1. patře Akademické knihovny. Půjčování se řídí Knihovním řádem AK JU. Fond obsahuje soubor beletrie výhradně amerických autorů.

Vyhledávání knih:

Pokud chcete získat přehled o titulech, které jsou v Americké knihovně k dispozici, použijte on-line katalog AK a do vyhledávacího pole v základním vyhledávání zadejte "Library of America".

Detašovaná pracoviště:

Pobočka AK - FROV JU
Adresa: Zátiší 728/II
  Vodňany, 389 25  [mapa]
Tel. 38 903 4735
Otevírací doba:

Po zavřeno | Út 8-12 a 13-16 | St 13-16 | Čt 8-12 a 13-16 | Pá 8-12 | So-Ne zavřeno

Knihovnice:

Mgr. Dana Lučivňáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V pátek 13. 8. bude pobočka uzavřena z důvodu dovolené.

Fond a služby:

Vodňanská pobočka poskytuje informační a knihovnické služby zejména studentům a zaměstnancům Fakulty rybářství a ochrany vod JU, ale i široké odborné veřejnosti. Spravuje unikátní specializovaný fond dokumentů o velikosti 20 tisíc knihovních jednotek z oboru rybářství, hydrobiologie, ichtyologie, akvakultury a příbuzných věd. Fond monografií, systematicky budovaný od roku 1921, doplňují vzácné knižní dary prof. Eugena Balona (1930-2013), prof. Karla Absolona (1877-1960), prof. Vladimíra Sládečka (1924-2005), doc. Petra Obrdlíka a dr. Tomislava Petra (personální bibliografie T. Petra).

Knihovna sídlí v přízemí hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech. V knihovně je jedno studijní místo s přístupem do knihovního katalogu a online databází předplacených Jihočeskou univerzitou. Čtenáři ve studovně najdou aktuální tištěná periodika, příruční fond, sbírku dizertací a kompletní sbírku Metodik a Bulletinu VÚRH Vodňany.

Knihovna je zapojena do meziknihovní výpůjční služby, zapůjčuje a objednává knihy a kopie z časopisů z českých a ve spolupráci s NK ČR i ze zahraničních knihoven.

Historie rybářské knihovny

Katalogy, seznamy, návody a plné texty:
Studovna AK Vltava
Adresa: J. Boreckého 27
  České Budějovice, 370 11  [mapa]
Tel. 38 903 7799
Otevírací doba: 
Po - Čt 8-20 | Pa 8-18 | So 8-12 | Ne zavřeno
E-mail:
Balounová Marie [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.] | Marie Svobodová [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]
Nabízíme:

Literaturu k prezenčnímu studiu vztahující se ke studijním oborům Zdravotně sociální fakulty. Diplomové práce ZSF k prezenčnímu studiu na místě.

Vybavení: 60 studijních míst - 40 počítačů - 2 barevné tiskárny - 2 kopírky - 1 skener
Deponátní knihovny

Knihy umístěné v deponátních knihovnách se nachází v prostorách jednotlivých kateder JU. Jsou poskytovány ke studiu na základě Opatření rektora R 171 ze dne 15. 2. 2011. V případě zájmu o vypůjčení knihy kontaktujte příslušného správce deponátní knihovny.

Knihy a časopisy
název v Al.         katedra správce DK pracovní email
EF - ekonomika ekonomiky Petra Pečlová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
EF - management regionálního managementu Ing. Markéta Matějčková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
EF - matematika matematiky a informatiky Milada Holoubková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
EF - obchod obchodu a cestovního ruchu Ing. Eva Švecová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
EF - účetnictví účetnictví a financí Ing. Jana Lososová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
FF - archeologie Archeologický ústav PhDr. Jan John, PhD. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
FF - archivnictví archivnictví a pomocných věd… doc. PhDr.Marie Ryantová, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
FF - bohemistika ústav bohemistiky Mgr. David Skalický,PhD. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - anglistika anglistiky Mgr. Renata Janktová, M.A. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - antropologie biologie - odd. antropologie RNDr. Martina Hrušková, PhD. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - botanika biologie - odd. botaniky RNDr. Renata Ryplová, PhD. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - ekologie biologie - odd. ekologie RNDr. Tomáš Ditrich Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - fyzika aplikované fyziky PhD. Pavel Kříž Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - geografie    RUŠÍ SE geografie doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - germanistika germanistiky Mgr. Jana Kusová, PhD. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - mineralogie biologie - odd. mineralogie Mgr. Jan Flašar Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - pěstitelství biologie - pěstitelství Ing. Štěpánka Chmelová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - psychologie pedagogiky a psychologie PhDr. Dalibor Kučera Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - ruský jazyk slovanských jazyků a literatur doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová,Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PF - zoologie biologie - zoologie RNDr. Tomáš Ditrich Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PřF - botanika biologie - botanika Iva Weiterová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ZSF - humanitní studia ústav humanitních studií doc. Jana Šemberová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pouze časopisy
název v Al.        katedra správce DK
EF - jazyky obchodu, cestovního ruchu a jazyků sekretářka katedry
EF - právo regionálního managementu a práva sekretářka katedry
EF - řízení řízení sekretářka katedry
FF - umění Ústav věd o umění a kultuře sekretářka katedry
PF - audiovizuální středisko OSIS Jiří Hrdina
PF - český jazyk slovanských jazyků a literatur sekretářka katedry
PF - děkanát děkanát sekretářka děkanátu
PF - hudební výchova hudební výchovy sekretářka katedry
PF - informatika informatiky sekretářka katedry
PF - matematika matematiky a informatiky sekretářka katedry
PF - společenské vědy společenských věd sekretářka katedry
PF - tělesná výchova tělesné výchovy a sportu sekretářka katedry
PF - výchova ke zdraví výchovy ke zdraví sekretářka katedry
PF - výtvarná výchova výtvarné výchovy sekretářka katedry
ZF - agroekosystémy agroekosystémů sekretářka katedry
ZF - biologie biologických discipln sekretářka katedry
ZF - dopravní technika Zemědělské, dopravní a manipulační techniky sekretářka katedry
ZF - chemie aplikované chemie sekretářka katedry
ZF - jazyk oddělení výuky jazyků Mgr. Jaroslava Vondrášková
ZF - krajinný management krajinného managementu sekretářka katedry
ZF - potravinářství potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů sekretářka katedry
ZF - rostlinná výroba genetiky a speciální produkce rostlinné sekretářka katedry
ZF - výpočetní středisko oddělení CIT doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
ZF - zootechnika zootechnických věd sekretářka katedry
EF - periodika    
FF - periodika    
PF - periodika    
PřF - periodika    
ZF - periodika    

Studovně AK Dukelské byl ukončen provoz . Více informací zde.

Partnerské knihovny

Knihovna J.P. Ondoka (TF JU)
Adresa: Kněžská 8
  České Budějovice, 370 01  [mapa]
  tel. 38 903 3523
Otevírací doba: Aktuální info: ZDE
Web: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí knihovny: Ing. Eva Křížková

Fotogalerie

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.