Licence creative commons

buffer_2546418

„Creative Commons“ logo by CC is used to describe the Creative Commons license

 

Creative Commons je mezinárodní nezisková organizace, která umožňuje všem lidem rozvíjet a udržovat prosperující společenství sdílených znalostí a kultury. Tyto znalosti je pak možné využít například k řešení nejnaléhavějších světových problémů a k vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

Společně s celosvětovou komunitou a mnoha partnery buduje CC kapacity a infrastrukturu, vyvíjí praktická řešení a prosazuje lepší sdílení poznatků, které je kontextuální, inkluzivní, spravedlivé, rovné, vzájemné a udržitelné.

Licence CC

Jedná se o soubor veřejných licencí, které specifikují možnosti v oblasti publikování autorských děl a stanoví podmínky, za nichž bude dílo veřejně zpřístupněno. Autoři prostřednictvím licencí nabízejí potenciálním uživatelům licenční smlouvu, na jejímž základě jim některá svá práva k dílu poskytuje a jiná si vyhrazuje.

Autorství zůstává v každém případě zachováno, dílo se však může dále rozvíjet, a navíc dalším autorům či vědcům pomůže. Zároveň šíří povědomí o autorovi, přispívá k jeho reputaci a zviditelní i jeho další práci.

 buffer_4851097

 

CC BY

Licence umožňuje opakované použití, šíření, kombinování, přizpůsobení a další využití publikovaného materiálu v jakémkoli médiu a/nebo formátu, pokud je uveden autor. Licence umožňuje také komerční využití. Zásadní požadavek: vždy uvádějte autora.


CC BY-SA

Licence umožňuje opakované použití, šíření, kombinování, přizpůsobení a další využití materiálu v jakémkoli médiu a/nebo formátu, pokud je uveden autor. Licence umožňuje komerční využití. Pokud materiál kombinujete, upravujete nebo na jeho základu stavíte, musíte upravený materiál opatřit naprosto stejnou licencí jako materiál výchozí. Zásadní požadavky: vždy uvádějte autora; své dílo opatřete stejnou licencí jako to, z něhož jste čerpali.


CC BY-NC

Licence umožňuje opakované použití, šíření, kombinování, přizpůsobení a další využití publikovaného materiálu v jakémkoliv médiu a/nebo formátu, pokud je uveden autor a pokud je použit výhradně pro nekomerční účely. Zásadní požadavky: vždy uvádějte autora; je povoleno pouze nekomerční využití materiálu.


CC BY-NC-SA

Licence umožňuje opakované použití, šíření, kombinování, přizpůsobení a další využití publikovaného materiálu v jakémkoliv médiu a/nebo formátu, pokud je uveden autor a pokud je použit výhradně pro nekomerční účely. Pokud materiál kombinujete, upravujete nebo na jeho základu stavíte, musíte upravený materiál opatřit naprosto stejnou licencí jako materiál výchozí.  Zásadní požadavky: vždy uvádějte autora; je povoleno pouze nekomerční využití materiálu; své dílo opatřete stejnou licencí jako to, z něhož jste čerpali.


CC BY-ND

Licence umožňuje opakovaně používat, kopírovat a šířit materiál v jakémkoli médiu a/nebo formátu, ale výhradně v nezměněné podobě a pouze za předpokladu, že je uveden autor. Licence umožňuje také komerční využití. Zásadní požadavky: vždy uvádějte autora, dílo nijak neupravujte.


CC BY-NC-ND

Licence umožňuje opakovaně používat, kopírovat a šířit materiál v jakémkoli médiu a/nebo formátu, ale výhradně v nezměněné podobě, jedině pro nekomerční účely a pouze za předpokladu, že je uveden autor. Zásadní požadavky: vždy uvádějte autora, dílo nijak neupravujte; je povoleno pouze nekomerční využití díla.


A navíc CC0 (CC Zero)

CC0  je nástroj pro všeobecné věnování. Umožňuje tvůrcům díla vzdát se autorských práv a vložit dílo do celosvětové veřejné domény. CC0 umožňuje dalším uživatelům šířit, kombinovat, upravovat a jako základ využívat materiál v jakémkoli médiu a/nebo formátu, a to bez jakýchkoli podmínek a omezení.


Odkazy

Česká stránka Creative Commons.

Globální stránka Creative Commons (v angličtině).

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies