Licence creative commons

buffer_2546418

„Creative Commons“ logo by CC is used to describe the Creative Commons license

 

Creative Commons je mezinárodní nezisková organizace, která umožňuje všem lidem rozvíjet a udržovat prosperující společenství sdílených znalostí a kultury. Tyto znalosti je pak možné využít například k řešení nejnaléhavějších světových problémů a k vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

Společně s celosvětovou komunitou a mnoha partnery buduje CC kapacity a infrastrukturu, vyvíjí praktická řešení a prosazuje lepší sdílení poznatků, které je kontextuální, inkluzivní, spravedlivé, rovné, vzájemné a udržitelné.

Licence CC

Jedná se o soubor veřejných licencí, které specifikují možnosti v oblasti publikování autorských děl a stanoví podmínky, za nichž bude dílo veřejně zpřístupněno. Autoři prostřednictvím licencí nabízejí potenciálním uživatelům licenční smlouvu, na jejímž základě jim některá svá práva k dílu poskytuje a jiná si vyhrazuje.

Autorství zůstává v každém případě zachováno, dílo se však může dále rozvíjet, a navíc dalším autorům či vědcům pomůže. Zároveň šíří povědomí o autorovi, přispívá k jeho reputaci a zviditelní i jeho další práci.

 buffer_4851097

 

Odkazy

Česká stránka Creative Commons.

Globální stránka Creative Commons (v angličtině).

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies