MVS - Meziknihovní výpůjční služba

Touto službou může knihovna za určitých podmínek uživateli poskytnout i dokumenty nebo kopie dokumentů, které nemá ve vlastním fondu. Může jít o dokumenty dostupné v ČR (služba MVS) nebo v zahraničí (služba MMVS). Pro pedagogy, zaměstnance JU a AV ČR, studenty JU je MVS a MMVS bezplatná. Uživatelé z řad veřejnosti hradí náklady spojené s opatřením dokumentu.

MVS PRO ČTENÁŘE

Podmínky přijetí požadavku na MVS:

  • dokument není dostupný ve fondu JU (katalog knihovny, starší knihy – ověření v lístkovém katalogu v přízemí AK JU; časopisy - seznam odebíraných časopisů, online dostupnost – pomocí databáze EZB)
  • dokument není dostupný ve fondu Jihočeské vědecké knihovny nebo Knihovny J.P. Ondoka (Teologická fakulta JU)
  • požadavek na MVS je nutné podávat nejméně 10 pracovních dní před datem, po kterém už publikace nebudete potřebovat
  • zaslání požadavku prostřednictvím formuláře online katalogu AK (po přihlášení do čtenářského konta – karta MVS) - zapsáním přesných údajů o dokumentu a také vyplněním poznámky se zjištěním, která knihovna požadovaný dokument vlastní (vyhledání v Souborném katalogu Národní knihovny nebo v Jednotné informační bráně), se zvyšuje možnost včasného dodání požadovaného dokumentu.

Délku a formu výpůjčky určuje vždy půjčující knihovna!
Opakované požadavky jednoho čtenáře na tutéž knihu nebudou vyřizovány!

MVS PRO KNIHOVNY

O výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu Akademické knihovny JU lze požádat zasláním vyplněného formuláře níže.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu mvs@lib.jcu.cz.

Objednávání MVS pro knihovny

captcha

Fotogalerie

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies