Výpůjční služby

Velkou část knih naleznete ve dvou podlažích ve volném výběru. Fond je rozdělen dle vědních oborů: 1. patro - společenskovědní obory, 2. patro – přírodovědné obory, zemědělství a lékařské vědy. Knihy označené červeným (1. patro) nebo zeleným proužkem (2. patro) na hřbetu knihy jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v knihovně, ostatní dokumenty k vypůjčení domů (absenčně).

O část fondu uloženého ve skladu je možné zažádat k vypůjčení 2 způsoby:

  • u pultu: po vypsání žádanky na počkání (zpracování a dodání dokumentu cca za 15 min.) v Po-Pá 8:00-15:30; od 15:30 a v sobotu dodání až následující pracovní den.
  • přímo v Alephu: po přihlášení do svého konta si zadáte žádanku/rezervaci. Kniha bude připravena následující pracovní den, jako potvrzení vám systém odešle email.

Ve skladu jsou umístěny starší ročníky časopisů, méně žádané knihy se signaturou SK, knihy z knihovny AV ČR, část diplomových prací.

Fond ve volném výběru v 1. patře:
 NÁZEV ROZSAH SIGNATUR
 Jazyk, Lingvistika a literatura 111 01 - 111 14
 Antropologie 101 01
 Knihovnictví, Muzejnictví 112 01 - 112 02
 Historie 108 01 - 108 15
 Filozofie 105 01 - 105 09
 Politické vědy 115 01 - 115 03
 Sociologie 118 01 - 118 03
 Psychologie 117 01 - 117 05
 Výchova a vzdělávání 122 01 - 122 09
 Tělesná výchova a sport 120 01 - 120 03
 Hudba 109 01
 Umění, architektura, muzeologie 121 01 - 121 06
 Právo 116 01
 Ekonomie 104 01 - 104 12
 Naučné slovníky, encyklopedie 100 91 - 100 93
 Americká knihovna  
 Beletrie prvních 5 písmen z příjmení autora
Fond ve volném výběru v 2. patře:
 NÁZEV ROZSAH SIGNATUR
 Technika 219 01 - 02
 Výpočetní technika 223 01
 Matematika 213 01 - 213 05
 Fyzika 206 01 – 206 07
 Chemie 210 01 – 210 05
 Geografie, Geologie 207 01 – 207 10
 Biologie 202 01 – 202 23
 Zemědělství 224 01 – 224 16
 Medicína 214 01 – 214 16
 Vysokoškolské kvalifikační práce  
 Österreich Bibliothek  
 Schweizer Bibliothek  
 Bazilova knihovna  
 Naučné slovníky, encyklopedie 200 91 - 200 93
Přehled rozsahu výpůjčních služeb podle kategorie čtenáře:
 Kategorie čtenáře Max. počet výpůjček Délka výpůjček (dle kategorie dokumentu) Počet prodloužení výpůjčky
 Pedagog JU, vědecký pracovník JU, ostatní zaměstnanci JU 300 rok/měsíc 3x
 Zaměstnanec AV ČR 300 rok/měsíc 3x
 Student JU 30 měsíc 3x
 Doktorand JU 30 3 měsíce / měsíc 3x
 Veřejnost 10 měsíc 1x
 Hosté JU pouze prezenčně v AK - -

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies