Abecední seznam

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna]    BC [Biologické centrum AV ČR]    JU [Jihočeská univerzita]    TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena v podrobnostech o databázi ikona Shibboleth. K takové databázi se přihlásíte z jakéhokoliv počítače s internetem. Pro přihlášení volíte "institutional loging" nebo podobný odkaz pod ikonkou "Sing in", "Log in" atd. Poté vyhledáte eduID.cz a následně Jihočeskou univerzitu, příp. University of South Bohemia. Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do STAGu.

ACADEMIC INFO: EDUCATIONAL SUBJECT DIRECTORY

Dostupnost: FREE

Sbírka shromažďuje informace ze všech vědních oborů a je primárně určena pro vzdělávání studentů VŠ a odborníků. Cílem projektu je seskupit co nejvíce výzkumných online přístupných materiálů z muzeí, archivů a knihoven z celého světa.

ACADEMIC SEARCH COMPLETE [EBSCO]

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU 

Multioborová databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

ACTA SANCTORUM

Dostupnost: CD v knihovně TF

Fulltextová databáze obsahující kompletní texty 68 tištěných svazků Acta Sanctorum publikovaných během 300 let. Zahrnuje materiály ze života svatých od počátků křesťanství až po 16. století. Mapuje vývoj křesťanských postojů a myšlení té doby v historických souvislostech. Kromě originálních textů v latině obsahuje také úvodní materiály, kritiky a rejstříky.

AGRIS

Dostupnost: FREE

Bibliografická databáze literatury týkající se technických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělství včetně lesnictví, živočišné výroby, vodního hospodářství a výživy obyvatelstva. Kromě tradičních dokumentů zahrnuje i speciální dokumenty (vědecké a technické zprávy, disertace atd.).

AMADEUS

Dostupnost: AK - EF

Amadeus obsahuje komplexní informace o přibližně 21 milionech společností v celé Evropě. Můžete jej použít k výzkumu jednotlivých společností, k vyhledávání společností se specifickými profily a k analýze.

Databáze je přístupná max. 30 uživatelům najednou!

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)

Dostupnost: AK - BC

Přístup k plným textům kompletní produkce The American Chemical Society.

ATLA/ATLAS [EBSCO]

elib shibboleth-logo

Dostupnost: JU

ATLA Religion Database with ATLASerials je čelním indexem pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele ATLA. Obsahuje více než 620 000 citací článků z více než 1 746 periodik (v současné době 575 indexovaných), přes 250 000 citací esejů z více než 18 000 sborníků a více než 570 000 citací knižních recenzí a rostoucí počet multimediálních citací.

BIBLEWORKS (verze 9)

Dostupnost: TF

Fulltextová databáze určená ke studiu Bible. Obsahuje biblické texty v mnoha jazycích. Přístup v rámci databáze Litterae Ante Portas. Heslo pro přístup lze získat v knihovně TF.

BIOME:THE HUB FOR INTERNET RESOURCES IN THE HEALTH AND LIFE SCIENCES

Dostupnost: FREE

Kolekce specializovaných informačních bran k vybraným webovým zdrojům vytvářená odborníky z Univerzity v Nottinghamu.

BIOONE FULL-TEXT

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU - BC


Plnotextová databáze poskytující unikátní seskupení 191 časopisů z oblasti biologie a ekologie. Umožňuje prohledávat kolekci abstraktů odkazující na plnotextové články. Retrospektiva sahá obvykle do roku 2000. Aktualizace databáze probíhá každý měsíc. Pro mobilní přístup se stačí zaregistrovat na https://www.bioone.org/action/mobileDevicePairingLogin. Seznam titulů.
Leták v češtině.

BOOKPORT

Dostupnost: AK - JU

Jde o databázi e-knih českých vydavatelů odborné literatury.

 • Bookport je služba poskytující neomezený přístup.
 • Bookport nabízí aktuálně více než 5 200 titulů od více než desítky českých nakladatelů.
 • Knihy je možné číst on-line v prohlížeči, ale především off-line v mobilních aplikací pro Android a iOS (mobily, tablety a vybrané novější čtečky se systémem Android).
 • Uživatel může vkládat do textu vyznačení textů, poznámky, vyhledávat v knize, vyhledávat fulltextově v samotných textech celé databáze apod.
 • Uživatel může mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line v aplikaci. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými.
 • Uživatel může mít až 3 zařízení (může kdykoliv odstranit a nahradit - např. v případě ztráty zařízení).
 • Aplikace si pamatuje kde uživatel skončil a synchronizuje pozici v knize napříč zařízeními (v případě připojení k internetu).
 • Stažené knihy pro off-line může mít uživatel v knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu
CAB EBOOKS

Dostupnost: AK -JU

CAB eBooks je kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Více informací zde.

CABI eRefWorks

Dostupnost: AK -JU

13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií a slovníků) zaměřených na přírodní vědy. Více informací o produktu

CLASSIQUES GARNIER NUMÉRIQUE

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU

Na platformě jsou dostupné publikace francouzského vydavatelství Classiques Garnier Publishers. Zpřístupňuje online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, francouzské a frankofonní literární díla, primárně prameny, gramatiky, slovníky a encyklopedie.

CLO: DATABÁZE ČESKÝCH LITERÁRNÍCH OSOBNOSTÍ

Dostupnost: FREE

Na webu Ústavu pro českou literaturu AV ČR je nyní veřejně přístupná databáze CLO obsahující více než 10 000 online dostupných biogramů osobností českého literárního života.

COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE

Dostupnost: FREE

Archiv elektronických dokumentů z oblasti: psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.

ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE

Dostupnost: FREE

Bibliografická databáze zachycující českou národní produkci s retrospektivou od roku 1980 pro knihy, od roku 1990 pro noviny a periodika, od roku 1989 pro disertace a autoreferáty.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE

Dostupnost: FREE

Bibliografická databáze obsahuje záznamy z vědeckých, odborných a populárních časopisů, ročenek a článků v denním tisku publikovaných v ČR zabývající se zemědělstvím.

DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Dostupnost: FREE

Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů dostupných na principu "Open Access".

EBSCOhost

Dostupnost: AK - JU

EBSCOhost – Rozhraní umožňující přístup k databázím, které dodává společnost EBSCO.

Návody a pomůcky.

EBSCO Discovery Service

Dostupnost: AK - JU

Multivyhledávač napříč elektronickými zdroji knihovny, uživatelům garantuje snadný a efektivní přístup k informačním zdrojům z jediného vyhledávacího rozhraní. EBSCO Discovery Service AK JU obsahuje: obsah vybraných předplácených elektronických databází a informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které AK JU nepředplácí. Dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází.

EBSCO eBooks

Dostupnost: AK - JU

EBSCO eBooks je kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů. Knihy je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout pro čtení offline. Pro stahování knih offline (např. na čtečky) si musí každý uživatel nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions, která je zdarma ke stažení, a být registrován na webu EBSCA (My EBSCOHost). Všechny čtečky, které podporují Adobe Digital Editions, jsou kompatibilní s EBSCO eBooks. Uživatelé si při stahování elektronické knihy mohou určit délku výpůjčky (1 až 7 dní), po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již otevřít. Vypůjčit si lze maximálně 15 knih současně.


Český návod na práci s eBooks EBSCO | Anglický návod na práci s eBooks EBSCO.

Návody a pomůcky na stránce projektu SCI – INFO.

ECONLIB

Dostupnost: FREE

Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.

ENCYCLOPEDIA OF ECOLOGY

Dostupnost: AK - BC

Rozsáhlá encyklopedie ekologie z nakladatelství Elsevier.

ERIC (Education Resource Information Center)

Dostupnost: AK - JU

Rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání. Obsahuje více než 1,3 miliónu záznamů a odkazů na více než 323 000 plnotextových dokumentů za období od roku 1966.

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS]

Dostupnost: AK - JU

Essential Science Indicators (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science.

Instruktážní videa o ESI.

EZB: ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ

Dostupnost: AK - JU - BC

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB) nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Detailní informace o práci s databází.

HIGHWIRE: LIBRARY OF THE SCIENCES AND MEDICINE

Dostupnost: FREE

Databáze plných textů a abstraktů článků z odborných časopisů vydavatelství HighWire Press.

INCITES [WOS]

elib

Dostupnost: AK - JU

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních.

Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem nebo využít Váš osobní účet u Web of Science, pokud takový máte. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor.

Instruktážní videa o InCites.

JIB: JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA

Dostupnost: FREE

Jednotná informační brána byla k 31.12.2018 ukončena.

Provoz Jednotné informační brány byl ke konci roku 2018 ukončen. Funkce JIB nahrazuje Centrální portál knihoven na adrese https://www.knihovny.cz. Doména www.jib.cz je proto přesměrována na www.knihovny.cz. Na adrese http://info.jib.cz byl ponechán původní obsah Info portálu JIB.

Portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení. Více info.

JOURNAL CITATION REPORTS [WOS]

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.

Návod na přihlášení. Videonávod na vyhledávání impaktfaktoru.

JSTOR (JOURNAL STORAGE)

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU (přístup ke kolekcím Arts & Sciences I-IV); AK - BC (přístup ke kolekcím Life Science)

JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu LR1305 pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:

 • Arts & Sciences I- zahrnuje stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
 • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce zahrnuje 166 titulů časopisů.
 • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce zahrnuje 188 titulů.
 • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce zahrnuje 136 titulů časopisů.

Pouze pro Biologické centrum AV ČR je navíc dostupná kolekce Life Sciences.

LITTERAE ANTE PORTAS

Dostupnost: JU

Studenti TF získají heslo v knihovně TF. Přístup pro ostatní na JU poskytuje Ing. Jurášová. Pro požívání databáze je nutné nainstalovat program Netman client.

Server databází textů ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku, středověku a novověku. Na serveru jsou zpřístupněny bibliografické i plnotextové databáze z oblasti antické literatury a latinské medievalistiky. Databáze jsou určeny především klasickým filologům, biblistům, medievalistům, historikům, teologům a specialistům dalších příbuzných oborů.

LITERATURE ONLINE (LION)

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU

Plnotextová databáze obsahující přes 350 000 textů básní, dramat a románů. Poskytuje hypertextové vazby na dalších cca 15 000 literárních textů. Pokrývajících období od 6. století do současnosti. Všechna díla jsou indexována, doprovázena slovníky, referenčními publikacemi a bibliografickým zpracováním. Zahrnuta je oblast anglické a americké literatury včetně těch titulů, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě.

MANUSCRIPTORIUM

Dostupnost: AK - JU

Fulltextová badatelská databáze historických zdrojů umožňující přístup k starým rukopisům.

NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA - DNNT


Dostupnost: AK - JU

Národní digitální knihovna (dále také jen "NDK") nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, noviny atd.) vydaných do roku na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do roku 2007 (periodika do roku 2009).

Jde o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem, a které nejsou dostupné na trhu, včetně případných dalších vydání. Kromě toho obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné.

Více informací: https://dnnt.nkp.cz/index.html 

OVID EMCARE WITH OVID NURSING FULL TEXT+

elib

Dostupnost: AK - JU

Jde o komplexní databázi plných textů z časopisů vyd. Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěmi bibliografickými databázemi zaměřenými na zdravotnictví, zejména ošetřovatelství.

Ovid Nursing Full Text +:

přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi
plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuál­ních článků
retrospektiva od roku 1995, plné texty od roku 2015
archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

Bibliografická databáze Ovid Emcare:

více než 3700 indexovaných časopisů, bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství!
přístup k více než 1 800 časopisům, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
více než 5 milionů záznamů od roku 1995
každoroční přírůstek až 250 000 záznamů

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset:

více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů
zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

OVID MEDLINE

elib

Dostupnost: AK - JU

MEDLINE je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací v lékařství i souvisejících věd o životě. Kompletní bibliografická databáze MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) Národní lékařské knihovny USA obsahuje přes 23 milionu záznamů od roku 1946 do současnosti. Citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví. MEDLINE obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů ve 40 jazycích

OXFORD JOURNALS

elib

Dostupnost: AK - JU

Přístup k vybraným kolekcím elektronických časopisů nakladatelství Oxford University Press v plnotextové podobě. Informace o možnostech vyhledávání a práce s nalezenými záznamy naleznete ZDE.

PATRIA PLUS

elib

Dostupnost: AK - JU

Patria Plus poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Jádrem Patria Plus jsou data a zpravodajství v nejširší dostupné podobě: online data z akciových, devizových, dluhopisových, peněžních a komoditních trhů. Data jsou doplněna komentáři přímých účastníků trhu. Údaje jsou dále analyzovány pomocí modelů a jsou uvedeny expertní odhady vývoje. Produkt dotvářejí databanky historických časových řad s možností jejich stažení v různých formátech.

PLOS JOURNALS

Dostupnost: FREE

Multioborová databáze elektronických časopisů na principu "Open Access". Více informaci zde.

PROQUEST CENTRAL

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - JU - BC

Multioborová kolekce ProQuest Central nabízí více než 20 000 odborných zdrojů z oblasti obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění, z toho 15 000 s plnými texty.

PUBMED

Dostupnost: FREE

Specializovaná služba The National Library of Medicine zaměřená na oblast medicíny a příbuzné obory. Obsahuje linky k plným textů článků z databáze Medline a dalších biomedicínských zdrojů.

PSYCINFO [via ProQuest]

Dostupnost: ZSF

O zdroji česky: https://www.aip.cz/produkty/576-psycinfo

Prestižní databáze American Psychological Association (APA) pokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech – psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii – Journal Coverage List. Záznamy vznikají excerpcí knih i kapitol knih, disertací (vybrané z Dissertation Abstracts International), článků z 2200 časopisů a odborných zpráv. Všechny záznamy od roku 1967 jsou opatřeny termíny z odborného tezauru APA Thesaurus of Psychological Index Terms. Retrospektiva sahá až do roku 1700. Celkem je v databázi obsaženo přes 4,6 milionu záznamů (05/2019), aktualizace se provádí týdně a roční přírůstek je přes 60 000 záznamů.

PSYCARTICLES [via ProQuest]

Dostupnost: ZSF

O zdroji česky: https://www.aip.cz/produkty/722-psycarticles 

Databáze American Psychological Association (APA) obsahuje plné texty přes 210 000 článků ze 140 časopisů (05/2019) vydávaných APA, APA Educational Publishing Foundation a partnerskými organizacemi Canadian Psychological Association Journals a Hogrefe Publishers Group. Tituly zahrnuté do PsycARTICLES patří v oborech psychologie a psychiatrie k nejrenomovanějším a nejčtenějším. Jedná se o časopisecké články a vybrané kapitoly knih. Retrospektiva začíná rokem 1894.

U většiny časopisů probíhá týdenní aktualizace. Databáze obsahuje prolinkování na citovaná díla a další články stejného autora. Plné texty jsou dostupné v prohledavatelném PDF, u článků od roku 1985 je k dispozici i HTML.

REPEC (Research Papers in Economics)

Dostupnost: FREE

RePec je distribuovaný digitální archiv zaměřený na ekonomické obory. Zahrnuje e-printy (preprinty a postprinty) odborných článků, výzkumné zprávy, knihy, jednotlivé kapitoly, softwarové komponenty ad. Databáze obsahuje bibliografická metadata z více než 1 900 zúčastněných archivů, včetně všech hlavních vydavatelů a výzkumných center. Lze vyhledávat či procházet více než 2,5 mil. článků z 2 800 časopisů, z toho přes 2,3 mil. lze stáhnout v plném znění.

SCIENCE DIRECT

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová databáze časopisů nakladatelství Elsevier.

SCOPUS [ELSEVIER]

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.

SPRINGER LINK JOURNALS

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová fulltextová a bibliografická databáze článků z vědeckých a odborných časopisů nakladatelství Springer. Obsahuje převážně informace z oblasti přírodních věd, medicíny, životního prostředí, počítačové vědy, ekonomie a strojírenství. Licenční podmínky se nemusí vztahovat na všechny databáze a tituly v databázi uvedené.

ULRICH'S PERIODICAL DIRECTORY

Dostupnost: AK - BC

Databáze poskytuje podrobné bibliografické informace o periodikách, ročenkách a dalších titulech z celého světa. Obsahuje také kontakty na jednotlivé vydavatele a přímé odkazy na abstrakta.

WEB OF SCIENCE

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanit. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru). [ Welcome Kit | Nahrané tréninky | Termíny webinářů s trenérem | Ke stažení ]

WILEY ONLINE LIBRARY

elib shibboleth-logo

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborová databáze časopisů vydavatelství Wiley.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.