Citační rejstříky, ORCID ID

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna]       BC [Biologické centrum AV ČR]       JU [Jihočeská univerzita]        TF [Teologická fakulta]
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS]

Dostupnost: AK - JU

Essential Science Indicators (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science.

Instruktážní videa o ESI.

INCITES [WOS]

Dostupnost: AK - JU

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních.
Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor. Registrace do InCites je zcela samostatná, nelze tedy využít již existující uživatelský účet pro Web of Science!

Instruktážní videa o InCites.

JOURNAL CITATION REPORTS [WOS]

Dostupnost: AK - BC - JU

Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.

Návod na přihlášení. Videonávod na vyhledávání impakt faktoru.

SCOPUS [ELSEVIER]

Dostupnost: AK - BC - JU

Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Dostupnost: AK - BC - JU

Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanitních věd. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

Welcome Kit | Nahrané tréninky (také v ČJ)| Termíny webinářů s trenérem

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies