Medicína a psychologie

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:
AK [Akademická knihovna]    BC [Biologické centrum AV ČR]    JU [Jihočeská univerzita]    TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

H2Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.
COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE

Dostupnost: FREE

Archiv elektronických dokumentů z oblasti: psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.

HIGHWIRE: LIBRARY OF THE SCIENCES AND MEDICINE

Dostupnost: FREE

Databáze plných textů a abstraktů článků z odborných časopisů vydavatelství HighWire Press.

OVID EMCARE WITH OVID NURSING FULL TEXT+

Dostupnost: AK - JU

Jde o komplexní databázi plných textů z časopisů vyd. Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěmi bibliografickými databázemi zaměřenými na zdravotnictví, zejména ošetřovatelství.

Ovid Nursing Full Text +:

přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi
plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuál­ních článků
retrospektiva od roku 1995, plné texty od roku 2015
archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

Bibliografická databáze Ovid Emcare:

více než 3700 indexovaných časopisů, bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství!
přístup k více než 1 800 časopisům, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
více než 5 milionů záznamů od roku 1995
každoroční přírůstek až 250 000 záznamů

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset:

více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů
zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

OVID MEDLINE

Dostupnost: AK - JU

MEDLINE je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací v lékařství i souvisejících věd o životě. Kompletní bibliografická databáze MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) Národní lékařské knihovny USA obsahuje přes 23 milionu záznamů od roku 1946 do současnosti. Citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví. MEDLINE obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů ve 40 jazycích

PUBMED

Dostupnost: FREE

Specializovaná služba The National Library of Medicine zaměřená na oblast medicíny a příbuzné obory. Obsahuje linky k plným textů článků z databáze Medline a dalších biomedicínských zdrojů.

PSYCINFO

Dostupnost: ZSF

O zdroji česky: https://www.aip.cz/produkty/576-psycinfo

Prestižní databáze American Psychological Association (APA) pokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech – psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii – Journal Coverage List. Záznamy vznikají excerpcí knih i kapitol knih, disertací (vybrané z Dissertation Abstracts International), článků z 2200 časopisů a odborných zpráv. Všechny záznamy od roku 1967 jsou opatřeny termíny z odborného tezauru APA Thesaurus of Psychological Index Terms. Retrospektiva sahá až do roku 1700. Celkem je v databázi obsaženo přes 4,6 milionu záznamů (05/2019), aktualizace se provádí týdně a roční přírůstek je přes 60 000 záznamů.

PSYCARTICLES

Dostupnost: ZSF

O zdroji česky: https://www.aip.cz/produkty/722-psycarticles 

Databáze American Psychological Association (APA) obsahuje plné texty přes 210 000 článků ze 140 časopisů (05/2019) vydávaných APA, APA Educational Publishing Foundation a partnerskými organizacemi Canadian Psychological Association Journals a Hogrefe Publishers Group. Tituly zahrnuté do PsycARTICLES patří v oborech psychologie a psychiatrie k nejrenomovanějším a nejčtenějším. Jedná se o časopisecké články a vybrané kapitoly knih. Retrospektiva začíná rokem 1894.

U většiny časopisů probíhá týdenní aktualizace. Databáze obsahuje prolinkování na citovaná díla a další články stejného autora. Plné texty jsou dostupné v prohledavatelném PDF, u článků od roku 1985 je k dispozici i HTML.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.