Nově zpřístupněna platforma Classiques Garnier Numérique

V rámci projektu CzechELib naše univerzita získala pro celý rok 2020 přístup k vybraným databázím platformy Classiques Garnier Numérique.

Na platformě jsou dostupné publikace francouzského vydavatelství Classiques Garnier Publishers. Zpřístupňuje online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, francouzské a frankofonní literární díla, primární prameny, gramatiky, slovníky a encyklopedie.

URL pro přístup:  https://classiques-garnier.com/?lang=en_US

Podrobné informace:  https://www.aip.cz/produkty/2955-classiques-garnier-numerique/

Přístup do databáze najdete také v sekci E-zdroje/Abecední seznam

Zpracování děl vydaných v digitální podobě splňuje tři kritéria numerické filologie definované Claudem Blumem:

  • princip korpusu - dostupná všechna vydání díla vydaná během života autora nebo nejnovější vydání, které odpovídá autorovu záměru
  • přesná reprodukce díla
  • dostupné faksimile (PDF) a přepisy (HTML) s hypertextovými odkazy a zachovanou strukturou původního tištěného díla

 

Funkce a vlastnosti pro studenty, pedagogy a vědce:

  • vyhledávání v plných textech a strukturách, typografické vyhledávání, pokročilé vyhledávání pomocí indexů v detailně popsaných dokumentech
  • vzdálený přístup: ano
  • formát textů: PDF a HTML
  • osobní účet: vlastní poznámky a záložky
  • několik možnosti zobrazení textů, ukládání, posílání a tisk textů, RSS kanály k novým článkem a knihám

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies