Jak správně a efektivně citovat - online kurz AK

Zveme studenty a pedagogy JU na kurz Akademické knihovny Jak správně a efektivně citovat, který se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams online. 

Kurz je věnován základním pravidlům správného citování, terminologii a především citačnímu manažeru CitacePRO Plus. Ten práci s citovanými zdroji výrazně zpřesňuje a urychluje.

Studenti se díky němu mohou vyhnout nejen zdlouhavému a někdy nepřehlednému zapisování použitých zdrojů, ale především zásadním chybám, které mohou mít za následek sníženou klasifikaci kvalifikační práce. Vyučující díky tomuto kurzu získají informace o online nástroji, na který mohou své studenty při zadávání seminárních i kvalifikačních prací odkazovat. Všichni účastníci navíc získají přístup k e-learningu, jehož součástí je mimo jiné komentovaný videokurz, který se problematické citační etiky věnuje komplexně.

Vypsali jsme 4 termíny:

  • u kurzu 6., 14. a 27. dubna budou příklady citování znázorněny českou citační normou ČSN ISO 690
  • u kurzu 22. dubna budou příklady citování znázorněny tzv. APA stylem
  • Přihlašování na termíny bylo ukončeno!

Začátek všech kurzů bude ve 14 hod. Délka bude cca 45 minut.

Není nutné přihlašovat se na více termínů, obsahově se kurzy shodují, liší se pouze použitými příklady citování!

Lektor: Mgr. František Vorel (Akademická knihovna)

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.