Kontakty na pracovníky AK JU

předvolba +420 38 903 xxxx

 

Avramová Radka, Mgr. 6601 asistentka ředitelky  
Balounová Marie 7799 balounova@lib.jcu.cz studovna Vltava  
Křížová Jana 6667 prodejna.skript@jcu.cz prodej skript  
Budínská Kateřina, Bc. 6657 kbudinska@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Čedíková Ivana, Mgr. 6657 ivana.cedikova@bc.cas.cz výpůjční služby  
Douleová Olga, Mgr. 6614 douleova@lib.jcu.cz katalogizace  
Drozdková Vlasta 6623 drozdko@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Dvořáková Klára, Bc. 6657 dvorakovak@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Hejda Petr 6606 phejda@lib.jcu.cz správa systémů  
Havlová Marie 6681 havlovam@lib.jcu.cz sklad  
Heřmanská Dagmar, Mgr. 6621 dhermanska@lib.jcu.cz akvizice  
Honnerová Jana, Bc. 6619 katalogizace  
Hrošková Ivana 6657 ihroskova@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Jarathová Olga 6628 jarathova@lib.jcu.cz evidence časopisů  
Jurčová Martina, Mgr.   katalogizace (na MD)  
Kratochvílová Renata, Ing. 6657 rkratoch@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Kubíková Jana, Mgr. 6625 kubikova@lib.jcu.cz systémová knihovnice  
Landová Helena, PhDr. 6600 landovah@lib.jcu.cz metodička EIZ  
Langer Martin 6607 mlanger@lib.jcu.cz IT technik  
Lehovcová Agáta 6657 alehovcova@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Lučivňáková Dana, Mgr. 4735 lucivnak@lib.jcu.cz knihovna FROV  
Malíková Věra 6682 malikova@lib.jcu.cz šatna  
Mikšíčková Jarmila 6682 šatna  
Moučková Eva 6622 mouckova@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Nýdlová Miroslava 6620 mnydl@lib.jcu.cz akvizice  
Pokorná Pavla 6657 pokornap@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Řeháčková Pavlína, Bc. 6627 rehackov@lib.jcu.cz katalogizace  
Sarauerová Jana, Mgr. 6617 inf. vzdělávání  
Sudová Radka 6657 sudova@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Suková Marie, Ing. 6618 sukova@lib.jcu.cz katalogizace  
Svobodová Marie 7799 svobom01@lib.jcu.cz studovna Vltava  
Treybalová Irena, PhDr. 6610 irena.treybalova@bc.cas.cz MVS  
Tupá Martina 6655 tupa@lib.jcu.cz výpůjční služby  
Turečková Eva 6611 tureckov@lib.jcu.cz MVS  
Vorel František, Mgr. 6624 inf. vzdělávání, správa EIZ  
Vorlová Helena, Ing. 6613 vorlova@lib.jcu.cz

ředitelka knihovny,

nákup EIZ, vzdělávání

vorlova helena
Votrubová Petra, Bc. 6612 pvotrubova@lib.jcu.cz katalogizace  
Infopult 6666      
Bufet 4022      
Šatna 6682 -    
Prodejna skript  6667 prodejna.skript@jcu.cz    
Sekretariát fax 6602 -    
Sekretariát telefon 6601 -    
Studovna Vltava 7799 knihovna@zsf.jcu.cz    
Výpůjčky 1.patro 6655 pujcovna@lib.jcu.cz    
Výpůjčky 2.patro 6656 pujcovna@lib.jcu.cz    
Výpůjční služby - kancelář 6658 -