Zkušební přístup do databáze Philosopher's Index

Od 1. do 30. června mají všichni studenti a zaměstnanci JU možnost bezplatně vyzkoušet databázi Philosopher's Index with Full Text. Jde o aktuální a komplexní bibliografickou databází zahrnující vědecký výzkum ve všech hlavních oborech filozofie. Databáze The Philosopher’s Index, považovaná za nejdůkladnější rejstřík časopisecké literatury na dané téma, poskytuje autorské abstrakty pokrývající vědecký výzkum publikovaný v časopisech a knihách, včetně příspěvků do sborníků a knižních recenzí. The Philosopher’s Index obsahuje výzkum publikovaný od roku 1940, včetně přibližně 680 časopisů z více než 50 zemí, prezentovaný v různých jazycích.

Databáze je přístupná prostřednictvím EBSCOhost a je dostupná jak v síti JU, prostřednictvím vzdáleného přístupu VPN i přes institucionální přístup Shibboleth zde: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&profile=ehost.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.