Vernisáž k výstavě Neklidný klid před bouří. Období před rokem 1914

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření výstavy Neklidný klid před bouří. Období před rokem 1914, které proběhne 9. 11. 2021 v 15,30 hod. v přízemí Akademické knihovny JU. Výstavu můžete v prostorách Akademické knihovny navštívit do 15. 1. 2022.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung ein, die am 9. November ab 15.30 Uhr im Erdgeschoss der wissenschaftlichen Bibliothek stattfindet. Die Ausstellung finden Sie in den Räumlichkeiten der Akademischen Bibliothek bis zum 15. Januar 2022.

 

Vypuknutím 1. světové války skončilo v Rakousku i celé Evropě období, jež lze v návaznosti na název výstavy nazvat „neklidným klidem před bouří“. Výstava nabízí vhled do různých oblastí společenského, kulturního, uměleckého a vědeckého života této doby, pro níž je typické opouštění starých paradigmat a posouvání hranic směrem k abstrakci, experimentu a novým kreativním myšlenkám. Jednotlivé panely představují v češtině a němčině, spolu s bohatým obrazovým materiálem, habsburskou monarchii na přelomu 19. a 20. století a věnují se tehdejšímu rakouskému výtvarnému umění, hudbě, literatuře, architektuře, medicíně, ženskému hnutí, problematice nacionalismu, antisemitismu a sionismu, mírovému hnutí a rakouské kavárně jako centru společenského, kulturního a vědeckého života.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs endete in Österreich und auch in ganz Europa die Zeit, die in Anlehnung an den Ausstellungstitel als „bewegte Ruhe vor dem Sturm“ bezeichnet werden kann. Die Ausstellung bietet einen Einblick in verschiedene Gebiete des gesellschaftlichen, kulturellen, künstlerischen wie auch wissenschaftlichen Lebens dieser Zeit, für die das Verlassen alter Paradigmen und Verschiebung von Grenzen in Richtung Abstraktion, Experiment und neue kreative Ideen typisch ist. Die einzelnen Ausstellungstafeln stellen auf Tschechisch und Deutsch, zusammen mit zahlreichen Abbildungen, die habsburgische Monarchie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und widmen sich der damaligen österreichischen bildenden Kunst, Musik, Literatur, Architektur, Medizin, Frauen- und Friedensbewegung wie auch der österreichischen Kaffeehauskultur.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.