Kvalitnější a šetrnější skenování knih

Oskenovat knihu v klasické velké kopírce je sice velice snadné, ale výsledek díky hřbetu knihy často za moc nestojí. Stránky jsou zkopírované/oskenovaná většinou nakřivo, což znesnadňuje jejich čtení. O možnosti převedení takového skenu do editovatelné podoby ani nemluvě. A co hůř, lepené vazby knih kopírovaných na klasických multifunkčních tiskárnách velice často nevydrží a již po několika okopírování se z knížek stávají "salátová vydání".

Právě proto v 1. i ve 2. patře poblíž tiskáren najdete dva knižní A3 skenery. Jejich výhodou je možnost tzv. bezokrajového skenování, které je nejen šetrné ke snímaným dokumentům, a neničí tak vazbu knih, ale i dosažený výsledek bude podstatně lepší. Navíc si sken uložíte na téměř jakékoliv médium, odešlete pohodlně e-mailem, nasdílíte online, prostě cokoliv. U skenerů máte k dispozici plně vybavené počítače.

Pokud nechcete knihu jen skenovat, ale chcete si udělat tištěné kopie, i tak doporučujeme nejdříve použít speciální skener a vše následně přímo ze stejného počítače odeslat do tisku. Takto připravené kopie nebudou křivé.

Nemusíte se bát ani náročné obsluhy. Prostě se přihlásíte k počítači u skeneru, zapnete program Book Pavilion (přímo na ploše) a skener se sám aktivuje. Program je velice intuitivní i s nápovědou. Dokonce si jednoduše nastavíte, aby při skenování více stránek automaticky každou druhou převracel o 180 stupňů a vy tak měli k dispozici dokument se shodnou orientací všech stránek.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.