E-learning AK: Kurz práce s informacemi

Pro studenty JU jsme připravili e-learningový kurz, jehož cílem je naučit studenty lépe se orientovat v informačních pramenech a informačních institucích, efektivně vyhledávat informace a hodnotit jejich kvalitu. Významná část kurzu je věnována citační etice, tvorbě bibliografických citací a práci s citačním softwarem. Tato část kurzu je vložena nejen v textové podobě, ale také formou video lekcí.

Na konci každé kapitoly jsou vloženy kontrolní otázky a úkoly, které by po prostudování e-learningu měl být každý student schopen zodpovědět či splnit. Kurz je vhodný pro studenty všech ročníků a oborů bez ohledu na formu studia. Tento e-learning není povinnou součástí studia, nicméně jej vřele doporučujeme.

Kapitoly online kurzu:

  • Služby knihoven a získávání plných textů v AK
  • Úvod do elektronických informačních zdrojů
  • Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
  • Zásady citační etiky

 

Mezi kapitolami lze volně přecházet, přeskakovat a vracet se k již přečtenému materiálu.

Odkaz na kurz: https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=1037

Kurz je pro studenty dostupný po přihlášení pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do IS STAG z jakéhokoliv počítače s internetovým připojením.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies