Dubnové webináře Elsevier k databázím Scopus a Science Direct

Nakladatelství Elsevier, která JU poskytuje přístup do citační databáze Scopus a do multioborové databáze časopisů tohoto nakladatelství pořádá v dubnu webináře věnované těmto elektronickým zdrojům. Webináře jsou zdarma přístupné všem zaměstnancům a studentům JU (V přihlášce použijte univerzitní e-mailovou adresu). Webináře jsou v angličtině.

The Power of Data: Beyond the basics
12. dubna 2022, 10.00 hod.

Scopus obsahuje více než 82 milionů záznamů z recenzovaných vědeckých publikací. Kromě přístupu k relevantní literatuře, která je ve vědeckém procesu nezbytná, databáze Scopus implementovala funkce analýzy citací a porovnávání zdrojů. Kromě toho existují rozšířené možnosti analýzy dat agregovaných na úrovni výzkumníka, instituce nebo země. Během webináře zástupce nakladatelství Elsevier praktické příklady reportů a analýz provedených na základě dat Scopus a podělí se o to, jak tyto analýzy vytvářet.

Přihlášení: The Power of Data: Beyond the basics

Science Direct: Knowledge at your fingertips
26. dubna 2022, 10.00 hod.

Zjistěte, jak můžete najít relevantní, smysluplný a zajímavý vědecký obsah a získat k němu přístup. Nezáleží na tom, zda hledáte časopisy, knihy nebo jiné dokumenty – Science Direct má vše snadno dostupné. Zjistěte, jak může Science Direct podporovat výzkumné pracovníky, učitele a studenty. Naučte se vyhledávat relevantní literaturu v této databázi.

Přihlášení: ScienceDirect: Knowledge at your fingertips

 

Oba elektronické zdroje jsou volně dostupné všem zaměstnancům a studentům JU jednak v rámci počítačové sítě JU, prostřednictvím vzdáleného přístupu (VPN koncentrátor), tak i pomocí institucionálního přístupu Shibboleth (přístupové údaje jako do systému STAG.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.