Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Vážení čtenáři AK JU,
nenašli jste požadovanou knihu v knihkupectví, v antikvariátu ani v internetovém obchodě? Pravděpodobně se může jednat o dílo nedostupné na trhu (DNNT) , které vám nyní Akademická knihovna JU umožňuje v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR. Tuto službu mohou zdarma využít všichni uživatelé knihovny s platnou registrací. Díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih vydaných na území České republiky do roku 2007 a časopisy vydané do roku 2011. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.
Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na dnnt.nkp.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies