14denní zkušební přístup do databáze EconLit with Full Text

Již na podzim měli studenti a zaměstnanci JU možnost vyzkoušet doatbázi EconLit with Full Text. Počínaje dnešním dnem, tedy 15. 2. 2021, jsme získali výjimku a tak i dalších 14 dní na vyzkoušení této ekonomicky zaměřené databáze.

Databáze je dostupná z IP adres univerzity, příp. prostřednitcvím VPN koncentrátoru (vzdálený přístup).

Databáze je zpřístupněná prostřednictvím služby EBSCOhost. Po otevření odkazu s přístupem klikněte na odkaz EBSCOhost - Databáze EBSCO. V otevřeném seznamu databází můžete vybrat EconLit with Full Text, případně další databáze zajišťované službou EBSCOhost.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies