Dočasné zdroje

 licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

NĚKTERÉ DATABÁZE MOHOU VYŽADOVAT DODATEČNOU REGISTRACI.


 

 

 

ECONLIT WITH FULL TEXT (via EBSCO)
  Dostupnost: AK-JU do 1. 3. 2021
 

EconLit with Full Text je nejspolehlivější plnotextovou databází pro ekonomický výzkum. Nabízí stovky plnotextových časopisů, včetně časopisů Americké ekonomické asociace bez embarga. Obsahuje také veškerou indexaci v EconLit, která dodržuje vysoce kvalitní klasifikační systém JEL pro ekonomickou literaturu.

Pro přístup z domova je nutné mít naistalovaný a připojený vzdálený přístup (VPN koncetrátor).

   
 
JOVE CORE CHEMISTRY
  Dostupnost: Free do 31. 12. 2020
 

Otevřený přístup k videím JoVE Core Chemistry, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů chemie.

Prostřednictvím 110 animovaných videí jsou vysvětleny klíčové pojmy a koncepty oboru. V dalších 33 videích jsou pak demonstrovány původní laboratorní experimenty.

 

   
 
NURSING REFERECNE CENTER PLUS (via EBSCO)
  Dostupnost: AK-JU do 25. 3. 2021
 

Portál poskytuje evidence-based informace pro obor ošetřovatelství. Nabízí informace o jednotlivých onemocněních, lécích, plánech ošetřovatelské péče, materiály pro vzdělávání ošetřovatelského personálu atd., a to včetně insturktážních videí.

Pro přístup z domova je nutné mít naistalovaný a připojený vzdálený přístup (VPN koncetrátor).

 

MENU