Dočasné zdroje

licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

NĚKTERÉ DATABÁZE MOHOU VYŽADOVAT DODATEČNOU REGISTRACI.


 
JoVE CORE: MOLECULAR BIOLOGY a CHEMISTRY
  Dostupnost: AK-JU do 15. 6. 2021
 

Prostřednictvím animovaných videolekcí jsou vysvětleny klíčové pojmy a koncepty (část Key Terms and Concepts). V dalších videích jsou pak demonstrovány výzkumné experimenty prováděné v laboratoři (část Scientists in Action). Přehled jednotlivých kapitol viz https://www.aip.cz/produkty/trialy/433-jove-core-molecular-biology/ a https://www.aip.cz/produkty/trialy/435-jove-core-chemistry/.

 

Přístup je funkční z jakéhokoliv zařízení (počítač, tablet, mobil) s online připojením. Videa lze sdílet (v rámci univerzity), vkládat do webových stránek. U všech videí je k dispozici obsah (Table of contents)přepis mluveného komentáře (Transcript) a možnost zapnutí titulků v angličtině.

 

Služba je dostupná na adresách https://www.jove.com/science-education/coremolbio a https://www.jove.com/science-education/corechemPřístup je nastaven včetně institucionálního přístupu pře Shiboleth. V horním menu kliknout na Sign In – Continue with Shibboleth – University of South Bohemia in Ceske Budejovice a nakonec se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do STAGu. Není nutné tedy zapínat VPN koncentrátor. 

 
PROQUEST ONE BUSINESS
  Dostupnost: AK-JU do 23. 4. 2021
 

ProQuest One Business je nové řešení, které vzniklo ve spolupráci s akreditační organizací ekonomických škol AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business, a přináší kombinaci praktického a teoretického obsahu pro ekonomické vědy v interaktivním rozhraní. Studentům pomáhá budovat dovednosti, které budou potřebovat pro úspěch ve svém studiu a kariéře.

ProQuest One Business poskytuje pedagogům i studentům od bakalářského stupně až po MBA kurzy přístup k širokému spektru informačních zdrojů na jednom místě, a ve známém moderním rešeršním prostředí kombinuje za zvýhodněnou cenu špičkové e-zdroje, které v řadě případů nejsou dostupné nikde jinde:

  • tisíce ekonomických analýz firem, zemí a jednotlivých odvětví od providerů jako jsou Economist Intelligence Unit (EIU) a Fitch Solutions, a také detailní analytické reporty z J.P. Morgan, profily více než 4 000 firem
  • odborné časopisy (více než 2 600) a e-books (přes 25 000) od renomovaných vydavatelů, včetně Emerald a Springer
  • plnotextové obchodní zpravodajství z The Wall Street Journal, The Economist a the Financial Times + další zpravodajské kanály
  • kolekce videí (přes 21 000), která zahrnuje rozhovory s obchodními lídry, případové studie nebo školení
  • relevantní dizertační práce (více než 55 000)
  • případové studie (přes 15 000)
ECONLIT WITH FULL TEXT (via EBSCO)
  Dostupnost: AK-JU do 1. 3. 2021
 

EconLit with Full Text je nejspolehlivější plnotextovou databází pro ekonomický výzkum. Nabízí stovky plnotextových časopisů, včetně časopisů Americké ekonomické asociace bez embarga. Obsahuje také veškerou indexaci v EconLit, která dodržuje vysoce kvalitní klasifikační systém JEL pro ekonomickou literaturu.

Pro přístup z domova je nutné mít naistalovaný a připojený vzdálený přístup (VPN koncetrátor).

   
 
   
 
NURSING REFERECNE CENTER PLUS (via EBSCO)
  Dostupnost: AK-JU do 25. 3. 2021
 

Portál poskytuje evidence-based informace pro obor ošetřovatelství. Nabízí informace o jednotlivých onemocněních, lécích, plánech ošetřovatelské péče, materiály pro vzdělávání ošetřovatelského personálu atd., a to včetně insturktážních videí.

Pro přístup z domova je nutné mít naistalovaný a připojený vzdálený přístup (VPN koncetrátor).

 

MENU