Citační rejstříky

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS [WOS]
Dostupnost: AK - JU
 
Essential Science Indicators  (ESI) představuje nástroj zaměřený na hodnocení vědy prostřednictvím analýzy publikovaných článků. Na měření významu a dopadu ESI používá jednak celkové počty citací, jakož i průměrné počty citací na jednu práci. ESI sleduje pouze časopisy indexované ve Web of Science. 
 
 
INCITES [WOS]
Dostupnost: AK - JU  
InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních. 
Pro práci v InCites je třeba se registrovat s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem. Registraci účtu je potřeba provést z univerzitních prostor nebo přes VPN koncentrátor. Registrace do InCites je zcela samostatná, nelze tedy využít již existující uživatelský účet pro Web of Science! 
 
JOURNAL CITATION REPORTS [WOS] 
 
Dostupnost: AK - BC - JU
 
Multioborový zdroj pro vyhodnocování časopisů je součástí platformy Web of Science. Obsahuje statistické údaje a kvantitativní nástroje pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Používá tzv. impact factor, který lze využít pro odhad prestiže vědeckých časopisů.
 
SCOPUS [ELSEVIER]
 
Dostupnost: AK - BC - JU
 
Bibliografická databáze umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články.
 
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
 
Dostupnost: AK - BC - JU
 
Web of Science Core Collection je databázová služba společnosti Clarivate Analytics. Tento nástroj umožňuje prohledávat 55 miliónů bibliografických záznamů špičkových časopisů, konferenčních sborníků a vědeckých monografií z přírodních, technických a společenských věd, umění a humanitních věd. V rámci WoS je dostupná také databáze Journal Citation Reports (zdroj Impact Factoru).

MENU