Zkušební přístup do specializovaných ošetřovatelských databází

Vážení uživatelé knihovny,

podařilo se nám získat dvouměsíčním zkušební přístup do specializovaných databází zaměřených na medicínu, zejména ošetřovatelství, Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+. Od 3. dubna až do 31. kvěnta 2019 máte možnost vyzkoušet v počítačové síti JU, příp. prostřednictvím VPN, následující databáze:

Ovid Nursing Full Text +: plné texty článků z časopisů Lippincott Williams & Wilkins

 • plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuálních článků, žádná embarga
 • přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi (kompletní seznam viz níže)
 • restrospektiva od roku 1995 po současnost
 • archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

 

Ovid Emcare

 • bibliografické záznamy více než 3700 indexovaných recenzovaných časopisů bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství
 • více než 1 800 časopisů, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
 • více než 5 milionů záznamů od roku 1995
 • každoroční přírůstek až 250 000 záznamů
 • tematický záběr: ošetřovatelství, management ošetřovatelství, výuka ošetřovatelství, intenzivní péče, urgentní péče, komunitní a domácí péče, geriatrie a paliativní péče, anesteziologie a léčba bolesti, behaviorální věda a psychologie, komplementární medicína, dermatologie a péče o rány, medicínská a laboratorní technika, výživa & dietologie, gynekologie a porodnictví, onkologie a léčba rakoviny, pediatrie, fyzioterapie a rehabilitace, veřejné zdraví a ochrana zdraví při práci

 

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset

 • více než 375 000 bibliografických záznamů z více než 400 ošetřovatelských časopisů
 • zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

 

Přístup do databází naleznete mezi dočasnými E-zdroji knihovny zde.

MENU