Zkušební přístup do ProQuest One Academic

Vážené uživatelky, vážení uživatelé,

v souladu s aktuálními trendy v akademickém prostředí, kdy je kladen čím dál větší důraz na dostupnost nejen časopisů a knih, ale také dalších zdrojů včetně multimediálních, představuje společnost ProQuest novou generaci vlajkového produktu ProQuest One Academic. Ten ve Vám dobře známém moderním rešeršním prostředí kombinuje 4 špičkové e-zdroje:

  • ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2 000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu;
  • Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií (v rámci zkušebního přístupu je možné pouze čtení v režimu online!);
  • Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů;
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů.

 

Až do 31. března můžete tyto nové databáze zdarma vyzkoušet. Celá kolekce je přístupna na IP adresách Jihočeské univerzity, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu VPN z adresy: https://trials.proquest.com/access?token=LICUYOVEXUWWWYZGZHC6.

 

MENU