Zkušební přístup do ošetřovatelských databází

Vážení uživatelé knihovny,

připomínáme, že až do 31. května můžete vyzkoušet specializované databáze zaměřené na medicínu, zejména ošetřovatelství, Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+. Databáze jsou dostupné v počítačové síti JU, příp. prostřednictvím VPN.

Ovid Nursing Full Text +: plné texty článků z časopisů Lippincott Williams & Wilkins

 • plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuálních článků, žádná embarga
 • přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi (kompletní seznam viz níže)
 • restrospektiva od roku 1995 po současnost
 • archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

 

Ovid Emcare

 • bibliografické záznamy více než 3700 indexovaných recenzovaných časopisů bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství
 • více než 1 800 časopisů, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
 • více než 5 milionů záznamů od roku 1995
 • každoroční přírůstek až 250 000 záznamů
 • tematický záběr: ošetřovatelství, management ošetřovatelství, výuka ošetřovatelství, intenzivní péče, urgentní péče, komunitní a domácí péče, geriatrie a paliativní péče, anesteziologie a léčba bolesti, behaviorální věda a psychologie, komplementární medicína, dermatologie a péče o rány, medicínská a laboratorní technika, výživa & dietologie, gynekologie a porodnictví, onkologie a léčba rakoviny, pediatrie, fyzioterapie a rehabilitace, veřejné zdraví a ochrana zdraví při práci

 

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset

 • více než 375 000 bibliografických záznamů z více než 400 ošetřovatelských časopisů
 • zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

 

Více informací naleznete na http://tools.ovid.com/trial/bohemia/.

Přístup do databází naleznete mezi dočasnými E-zdroji knihovny zde.

MENU