Zkušební přístup do databází PsycINFO a PsycARTICLES

Až do 15. 6. 2019 je k dispozici v rámci sítě JU, příp. prostřednictvím VPN, zkušební přístup do níže uvedených databází. Jde o specializované subdatabáze známého ProQuestu. V rámci tzv. pokročilého hledání jsou tyto dvě databáze rozšířené o řadu velice užitečných filtrů, jako jsou výběr použité metodiky (obsahují např. užitečné meta analýzy), výběr věkových skupin, ke kterým se dokumenty vztahují, atd.

 

PsycINFO

 

 

Prestižní databáze American Psychological Association (APA) pokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech – psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii – Journal Coverage List. Záznamy vznikají excerpcí knih i kapitol knih, disertací (vybrané z Dissertation Abstracts International), článků z 2200 časopisů a odborných zpráv. Všechny záznamy od roku 1967 jsou opatřeny termíny z odborného tezauru APA Thesaurus of Psychological Index Terms. Retrospektiva sahá až do roku 1700. Celkem je v databázi obsaženo přes 4,6 milionu záznamů (05/2019), aktualizace se provádí týdně a roční přírůstek je přes 60 000 záznamů.

 

PsycARTICLES

 

 

Databáze American Psychological Association (APA) obsahuje plné texty přes 210 000 článků ze 140 časopisů (05/2019) vydávaných APA, APA Educational Publishing Foundation a partnerskými organizacemi Canadian Psychological Association Journals a Hogrefe Publishers Group. Tituly zahrnuté do PsycARTICLES patří v oborech psychologie a psychiatrie k nejrenomovanějším a nejčtenějším. Jedná se o časopisecké články a vybrané kapitoly knih. Retrospektiva začíná rokem 1894.

U většiny časopisů probíhá týdenní aktualizace. Databáze obsahuje prolinkování na citovaná díla a další články stejného autora. Plné texty jsou dostupné v prohledavatelném PDF, u článků od roku 1985 je k dispozici i HTML.

 

Prohledávat obě databáze můžete i současně: https://search.proquest.com/?accountid=9646&selectids=1007567,1007458

MENU