Využívejte elektronické informační zdroje naplno!

S ohledem na současný nouzový stav, který nás mimo jiné donutil uzavřít knihovnu, se snažíme posilovat naše elektronické informační zdroje (EIZ), tedy zdroje, ve kterých můžete najít informace potřebné pro studium z domova.

Proto jsme např. aktualizovali seznamy EIZ. Pod záložkou E-zdroje najdete abecední seznam všech EIZ s krátkým popisem, a to včetně informace, zda je databáze volně dostupná, přístupná pomocí vzdáleného přístupu (VPN) nebo prostřednictvím institucionálního přístupu Shibboleth.

(Pozor, než budete zkoušet dostupnost těchto EIZ, přesvědčte se, že máte vzdálený přístup správně nastavený – návod pro nastavení zde. V případě potíží s nastavením VPN kontaktujte pana Šimka (http://vpn.jcu.cz/trouble.htm).

Aktualizovány jsou také jednooborové zdroje a dočasné zdroje, které máme k dispozici pouze po omezenou dobu. Z nich bychom rádi upozornili na Bookport od vydavatelství Grada. Najdete v něm více než 5 200 českých odborných e-knih od více než 10 českých vydavatelů. Přihlášení funguje přes Shibboleth (návod a podrobné informace zde).

Níže navíc naleznete volně dostupné zdroje, k jejichž použití se nemusíte přihlašovat pomocí vzdáleného přístupu nebo pomocí Shibbolethu:

  1. Národní Knihovna ČR uvolnila pro studenty a učitele vysokých škol digitální knihovnu Kramerius (http://kramerius-vs.nkp.cz).
  2. Kramerius Národní technické knihovny ČR (https://www.techlib.cz/cs/2940-kramerius) je nyní také volně přístupný pro studenty a učitele vysokých škol především technických oborů.
  3. #Knihovnyprotiviru (https://protiviru.knihovny.cz/studenti.html).: Národní knihovna a Moravská zemská knihovna dočasně zpřístupňují téměř 59 milionů stran digitalizovaného obsahu, který byl dosud dostupný pouze z vlastních knihoven. Na stránce tak najdete odkaz na portál Knihonvy.cz, Digitální knihovnu a Google Scholar. Kromě toho zde najdete řadu dalších užitečných odkazů.
  4. Od společnosti Citace.com máme až do 30. dubna 2020 přístup do studijní kolekce české odborné literatury Pablikado. Kolekce obsahuje 59 časopisů a 44 knih. Seznam zdrojů v kolekci i možnost přihlášení najdete přímo na portálu (https://www.pablikado.cz/).

 

Přejeme všem pevné zdraví, a to nejen v místech, kde se tělo setkává se židlí.

MENU