Výpadek systému 5.2.2018

Dne 5.2.2018 dojde k plánovanému výpadku knihovního systému. Nebude možné si půjčovat a vracet knihy. Nebude možné prodlužování výpůjček přes internet a zadávání MVS požadavků. Katalog knih nebude funkční.

Budova AK bude otevřena a bude možné prezenční studium dokumentů, práce na PC a tisk/kopírování.

Děkujeme za pochopení

 

On 5.2.2018 there will be a planned failure of the library system. It will not be possible to borrow and return books. It will not be possible to prolongation over Internet and making MVS requirements. The catalog of books will not work.

The Academic library building will be open and will be possible study of documents, work on PC and printing/copying.

Thank you for your understanding

MENU