Univerzita má nově k dispozici specializované zdravotnické databáze

Dovolujeme si vás informovat, že v seznamu elektronických informačních zdrojů (menu E-zdroje) mají všichni studenti a zaměstnanci JU v rámci projektu CzechElib přístup ke službě Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+. Jde o komplexní databázi plných textů z časopisů vyd. Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěma bibliografickými databázemi zaměřenými na medicínu, zejména ošetřovatelství.

Ovid Nursing Full Text +:

  • přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi
  • plné texty včetně obrázků, více než 22 000 aktuál­ních článků
  • restrospektiva od roku 1995, plné texty od roku 2015
  • archívní práva k obsahu časopisů vydanému po dobu předplatného (při předplatném nejméně po dobu 3 let)

Bibliografická databáze Ovid Emcare:

  • více než 3700 indexovaných časopisů, bez embarga – více než kterákoli jiná databáze pro ošetřovatelství!
  • přístup k více než 1 800 časopisům, které nejsou k dispozici v jiných databázích pro ošetřovatelství
  • více než 5 milionů záznamů od roku 1995
  • každoroční přírůstek až 250 000 záznamů

Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset:

  • více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů
  • zahrnuje odkazy z bibliografických záznamů na plný text v Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Seznam plnotextových časopisů Ovid Nursing Full Text +:

Advanced Emergency Nursing Journal
Advances in Neonatal Care
Advances in Nursing Science
Advances in Skin & Wound Care
AJN, American Journal of Nursing
Cancer Nursing
CIN: Computers, Informatics, Nursing
Clinical Nurse Specialist
Critical Care Nursing Quarterly
Dimensions of Critical Care Nursing
Family & Community Health
Gastroenterology Nursing
Health Care Management Review
Holistic Nursing Practice
Home Healthcare Now
International Journal of Evidence-Based Healthcare
JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports
Journal for Nurses in Professional Development
Journal of Addictions Nursing
Journal of Cardiovascular Nursing
Journal of Christian Nursing
Journal of Forensic Nursing
Journal of Healthcare Management
Journal of Hospice & Palliative Nursing
Journal of Infusion Nursing
Journal of Neuroscience Nursing
Journal of Nursing Administration
Journal of Nursing Care Quality
Journal of Patient Safety
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing
Journal of the American Association of Nurse Practitioners
Journal of the Dermatology Nurses' Association
Journal of Trauma Nursing
Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing
LPN
MCN, American Journal of Maternal Child Nursing
Nurse Educator
Nurse Practitioner
Nursing
Nursing Administration Quarterly
Nursing Critical Care
Nursing Education Perspectives
Nursing Made Incredibly Easy!
Nursing Management
Nursing Research
Nutrition Today
OR Nurse
Orthopaedic Nursing
Plastic Surgical Nursing
Professional Case Management
Rehabilitation Nursing Journal

URL pro přístup:         http://tools.ovid.com/custom/bohemia/    (propagační stránka Ovid Landing Page)

Přístup databáze:            http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=emca,ovrn

Přístup časopisy:             http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=yrovft (přístup ke všem předplaceným titulům z kolekce Journals@Ovid)

Ovid Emcare Tutorial: https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zIJzNvkO3z2tkwz0

 

Přístup je nastaven pro počítačovou síť celé instituce a v rámci aktuálního předplatného je k dispozici až do 31. 12. 2020.

 

 

MENU