Zvýšení pokut od 5.2.2018

Vážení čtenáři,

od 5.2.2018 dochází ke zvýšení poplatku při překročení výpůjční doby na

2 Kč/1 dokument/1 den.

Děkujeme za včasné vracení knih, aby byly dostupné dalším čtenářům.

 

Dear patrons,

from 5.2.2018 there is an increase of the fee when exceeding the borrowing period to CZK 2 for one document and 1 day.

Thank you for the timely return of books to make them available to other patrons.

MENU