Prodloužili jsme Vaše výpůjčky do 30. 4. 2021

Prodloužili jsem většinu výpůjček kromě MVS a rezervovaných knih až do 30.4.2021. Toto prodloužení bylo provedeno vzhledem k aktuální situaci kolem Covid-19. V případě potřeby prodloužení MVS řešte, prosím, individuálně na oddělení MVS JU.

Doporučujeme všem čtenářům, aby si ve svém čtenářském kontě zkontrolovali, jestli byla výpůjčka skutečně prodloužena. Pokud byla vytvořena rezervace na Vámi půjčený dokument, bude Vám zaslán upozorňující email (jako běžným způsobem).

MENU