Prodloužení zkušebního přístupu do databáze EMIS

Pro velký zájem jsme zajistili prodloužení zkušebního přístupu do databáze EMIS Univerity až do 30. 4. 2019.

EMIS je významný mezinárodní zdroj informací o trzích, firmách, zemích a sektorech ze 125 tzv. emerging markets, tedy rozvíjejících se trhů. Informace špičkové kvality pocházejí od světově renomovaných makroekonomických expertů, analytických firem a agentur i ze zdrojů operativního agenturního zpravodajství, v kombinaci s vlastním know-how na poli firemních a M&A informací. Výsledkem je detailní multikriteriální pohled na každý sledovaný trh, sektor či firmu.

Databáze je přístupná v rámci sítě JU nebo prostřednictvím VPN koncentrátoru v sekci dočasných e-zdrojů.

MENU