Citační rejstřík Scopus již jen v některých prohlížečích

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pro svoji práci s bibliografickou databází Scopus prosím používejte pouze vyhledávač Chrome nebo Firefox. Ostatní vyhledávače již nepodporují funkci databáze Scopus pro download plných textů. Další prohlížeče, např. Internet Explorer, nadále umožňují základní vyhledávání v databázi, ale tato důležitá funkce v nich již není k dispozici.

Scopus umožňuje prohledávání více než 14 000 titulů periodik pocházejících převážně z evropské provenience. Databáze je zaměřena na přírodní vědy, zemědělství, životní prostředí, společenské vědy, medicínu, psychologii, ekonomiku aj. Kromě vyhledávání v záznamech článků, patentů, konferencí a odborných webových stránek nabízí zobrazení abstraktů a také odkazy s propojením na citované a citující články. Jde tak o významný citační rejstřík.

 

MENU