Elektronické knihy

 
Rozdělení e-knih dle poskytovatele:
 
Národní technická knihovna zakoupila pro účastníky národního konsorcia CzechELib (tedy i pro JU) přístup do téměř 15 tisíc e-knih od významných světových vydavatelů odborné a vědecké literatury – Elsevier, Springer a Wiley.
Kolekce e-knih vydavatelů Elsevier a Wiley je přístupná v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Po celý rok je zajištěn přístup do celé kolekce a na konci roku budou vybrány nejvyužívanější tituly a zakoupeny do trvalého vlastnictví. Tituly vydavatele Springer jsou již všechny dostupné během celého trvání konsorcia v projektu CzechELib.
 
 
Stejně jako v případě ostatních elektronických zdrojů informací i zde platí, že plné texty jsou dostupné pouze z IP adres JU. Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.
 
Návod pro práci s e-knihami konsorcia CzechElib naleznete zde.

MENU