Dočasné zdroje

 licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU:

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

U databází s možností připojení bez VPN, tedy prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth, je uvedena ikona Shibboleth.

NĚKTERÉ DATABÁZE MOHOU VYŽADOVAT DODATEČNOU REGISTRACI.


 
 
BUSINESS SOURCE ULTIMATE
  Dostupnost: AK - JU do 12. 11. 2020
 

Databáze Business Source Ultimate pro studenty nabízí nepřekonatelné bohatství fulltextových časopisů plných recenzí spolužáků a dalších zdrojů, které poskytují historické informace a současné obchodní trendy, které vyvolávají diskuse o budoucím vývoji a změnách v obchodním světě.

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup).


ECONLIT WITH FULL TEXT
  Dostupnost: AK - JU do 12. 11. 2020
 

Databáze EconLit with Full Text zahrnuje všechny položky indexované v databázi EconLit a navíc plné texty více než 600 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga.

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup).

 

AMERICAN SOCIETY OF MICROBIOLOGY
  Dostupnost: AK - JU - BC do 14. 12. 2020
 

Časopisy ASM poskytují výzkumníkům, zaměstnancům, studentům a vyučujícím přístup k nejobsáhlejším, autoritativním zdrojům v oblasti mikrobiologických věd. Časopisy ASM publikují vice než 17 % všech mikrobiologickýchčlánků a zároveň představují 44 % procent všech citací v oborumikrobiologie

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup) nebo prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth.

 
ROCKEFELLER UNIVERSITY PRESS
  Dostupnost: AK - JU - BC do 14. 12. 2020
 

Přístup k plným textům tří významných časopisů: Časopis Journal of Cell Biology (JCB)Časopis Journal of Experimental Medicine (JEM)Časopis Journal of General Physiology (JGP)

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup) nebo prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth.

 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE
  Dostupnost: AK - JU - BC do 14. 12. 2020
 

Časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) patří již po více než století mezi přední vědecké publikace. PNAS byl založen v roce 1914 jako oficiální časopis americké National Academy of Sciences, a nyní je jedním z největších a nejcitovanějších multidisciplinárních časopisů, který používají výzkumníci po celém světě a ve kterém je publikováno více než 3 600 vědeckých článků ročně.

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup) nebo prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS JOURNALS
  Dostupnost: AK - JU - BC do 14. 12. 2020
 

Divize vědeckých časopisů Chicagské univerzity bylo založeno v roce 1890 a publikuje více než 80 časopisů v široké škále akademických disciplín, včetně společenských věd, humanitních věd, vzdělávání, biologických, zdravotních a technických věd.

Nezapomeňte se připojit pomocí VPN koncentrátoru (Vzdálený přístup) nebo prostřednictvím institucionálního připojení Shibboleth.

MENU