E-zdroje

Akademická knihovna JU poskytuje svým uživatelům přístup do řady odborných databází a doprovodných online služeb.

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo součásti JU, které si zaplatily předplatné:
 

AK [Akademická knihovna] BC [Biologické centrum AV ČR] JU [Jihočeská univerzita] TF [Teologická fakulta]

Informace o financování některých databází:


SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230) Ebsco - Academic Search Complete + eBooks Ebsco + Central & Eastern European Academic Source

STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232) Proquest STM Package

Mendelu Research Library (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0227) CAB Abstracts PLUS Collection + CABI Compendia + CAB eBooks + CABI eRefWorks

Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228) BioOne I + BioOne II

VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229) Oxford Journals - Science Archives

Zdroje jsou spolufinancovány z OP VaVpI.


Případné problémy s přístupem do databází hlaste na email: vorel@lib.jcu.cz nebo sarauerova@lib.jcu.cz.
Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému.

Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru.

MENU