Aktualizace: provoz knihovny od 15. 6. 2020

Informace k provozu AK JU od 15. 6. 2020

 

Vážení čtenáři,

od pondělí 15. 6. 2020 se podstatně rozvolňují pravidla provozu AK. Zásadní změny jsou vyznačeny tučným písmem.

 

Vstup do knihovny, výpůjčky a ostatní služby

 • Knihovna bude otevřena každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
 • Vstup do budovy povolen pouze s nasazenou rouškou.
 • Rozestupy 2 metry.
 • Ve společných prostorách knihovny bude platit omezení pro počet přítomných osob (max. 100 osob současně)
 • Pravidla pro vstup do budovy se řídí pokyny zaměstnanců knihovny.
 • Vstup do AK pouze pro registrované uživatele AK JU.
 • Do volného výběru bude umožněn vstup pouze při použití ochranných prostředků (dezinfekce, rukavice).
 • Nově je možné vracet knihy i u výpůjčních pultů v prvním a druhém patře. Nemusíte tedy používat výhradně knihobox z boku budovy. Ale i ten samozřejmě v provozu zůstává.
 • V prvním patře je umožněno prezenční samostudium. Po každém návštěvníkovi je nezbytné pracovní místo vydezinfikovat. Proto je nutné si při příchodu u výpůjčního pultu v 1. patře vyzvednout číslo, které při odchodu zanecháte na místě vašeho samostudia. Tak poznáme, které místo musíme vydezinfikovat.
 • Studovny časopisu jsou v provozu.
 • Jsou umožněny i prezenční výpůjčky.
 • Tisk, skenování a kopírování je umožněno bez omezení kromě dodržování 2metrového odstupu od dalších osob.
 • Bude možné využívat počítače v knihovně vyjma počítačové učebny.
 • Tichá studovna, týmová studovna a individuální studovny jsou uzavřeny.

 

Pokuty za pozdní vrácení

 • Pozor! Od 1. 6. 2020 je opětovně nastaven obvyklý režim pokut.
 • Pokuty za pozdní vrácení v době uzavření knihovny se nebudou započítávat.

 

Ostatní služby

 

Prodejna skript

 • Prodejna skript je otevřena – běžný provoz.
 • Do prodejního prostoru vstup pouze po jednom a v roušce.
 • U vstupu do prodejny provést dezinfekci rukou.
 • Preferujeme bezhotovostní platby.
 • V případě zájmu o více titulů doporučujeme objednávat tituly předem.
 • Skripta zasíláme též poštou.
 • Prodej propagačních předmětů.

 

Provoz studoven od 15. 6. 2020

 • Dukelská (PF) uzavřena.
 • Vltava (ZSF) – v obvyklém provozu (pravidla pro vstup do studovny se řídí pokyny zaměstnanců knihovny)
 • Pobočka FROV – z provozních důvodů dočasně uzavřena

 

V případě dotazů ohledně výpůjček a vracení knih pište na e-mail library@lib.jcu.cz.

MENU